Hopp til hovedinnhold

Gallestase hos gravide

Gallestase hos gravide har sterk kløe som symptom. Kløen er ofte verst om natten, og de fleste som får tilstanden, får den i siste trimester.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/gallestase-i-svangerskap/ 

Hva er gallestase i svangerskap?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Intrahepatisk kolestase i svangerskap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Oppegaard K, Johansen N, Alnæs-Katjavivi, Sørbye IK. Intrahepatisk svangerskapskolestase. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Siden besøkt 04.06.2021 www.legeforeningen.no 
 2. Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2014 Jul;124(1):120-133. PMID: 24901263.
 3. Piechota J, Jelski W. Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy: Review of the Literature. J Clin Med. 2020;9(5):1361. PMID:32384779. PubMed 
 4. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. PMID:25294508 PubMed 
 5. Staff A. Svangerskapskløe er oftest - men ikke alltid - ufarlig. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 16: 127. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Walker KF, Chappell LC, Hague WM, Middleton P, Thornton JG. Pharmacological interventions for treating intrahepatic cholestasis of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 27;7(7):CD000493. doi: 10.1002/14651858.CD000493.pub3. The Cochrane Library 
 7. Ovadia C, Sajous J, Seed PT et al. Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Apr 26:S2468-1253(21)00074-1. Epub ahead of print. PMID: 33915090.
 8. Wikström Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M, Thorsell M, Ludvigsson JF, Marschall HU. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study. J Hepatol. 2015;63(2):456-461. PMID:25772037. PubMed 
 9. Svensk Gastroenterologisk Förening. Leversjukdom under graviditet – graviditet vid leversjukdom, 2013. Siden besøkt 09.06.2021.
 10. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet 2019; 393: 899-909. pmid:30773280 PubMed 
 11. Brouwers L, Koster MP, Page-Christiaens GC, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: maternal and fetal outcomes associated with elevated bile acid levels. Am J Obstet Gynecol 2015. pmid:25046809 PubMed