Hopp til hovedinnhold

HELLP-syndromet

HELLP-syndrom er en form for svangerskapsforgiftning som innebærer høy risiko for alvorlige komplikasjoner hos mor og foster. Dersom du blir gravid igjen etter HELLP-syndrom, gis det ofte forebyggende behandling i form av lavdose acetylsalisylsyre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/hellp-syndrom/ 

Hva er HELLP-syndromet?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Forebygging?

Oppfølging

Vil du vite mer?