Hopp til hovedinnhold

Hudsykdommer og graviditet

Hudsykdommer kan oppstå når du er gravid, og eksisterende hudsykdom kan bli bedre eller blusse opp som følge av graviditeten. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike tilstander i disse kategoriene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/hudkomplikasjoner-i-svangerskapet/ 

Oppblussing av eksisterende hudsykdom

Svangerskapsspesifikke hudsykdommer

Polymorft svangerskapsutslett (PEP)

Atopisk utbrudd i svangerskapet

Galleopphopning i svangerskapet

Svangerskapspemfigoid

Impetigo herpetiformis

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hudlidelser i svangerskapet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Tunzi M, Gray GR. Common skin conditions during pregnancy. Am Fam Physician 2007; 75: 211-8. PubMed 
 2. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2 DOI 
 3. 3. Oakley AM, Patel BC. Stretch Marks. [Updated 2020 Aug 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 4. Kravvas G, Veitch D, Al-Niaimi F. The use of energy devices in the treatment of striae: a systematic literature review. J Dermatolog Treat 2019; 30: 294-302. pmid:30049244 PubMed 
 5. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. PMID:25294508 PubMed 
 6. Chauhan G, Tadi P. Physiology, Postpartum Changes. [Updated 2020 Dec 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021 [url]Chauhan G, Tadi P. Physiology, Postpartum Changes. [Updated 2020 Dec 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/[/url]
 7. Rajaratnam R, Halpern J, Salim A, Emmett C. Interventions for melasma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003583. DOI: 10.1002/14651858.CD003583.pub2. Accessed 10 February 2021. The Cochrane Library 
 8. Motosko CC, Bieber AK, Pomeranz MK et al. Physiologic changes of pregnancy: A review of the literature. Int J Womens Dermatol. 2017 Oct 21;3(4):219-224. PMID: 29234716 PubMed 
 9. Kroumpouzos G, Cohen LM. Dermatoses of pregnancy. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 1-19. PubMed 
 10. Yang CS, Teeple M, Muglia J, Robinson-Bostom L. Inflammatory and glandular skin disease in pregnancy. Clin Dermatol. 2016 May-Jun;34(3):335-43. Epub 2016 Feb 11. PMID: 27265071.
 11. Vaughan S, Ambros-Rudolph C, Nelson-Piercy C. Skin disease in pregnancy. Clinical review. BMJ 2014; 348: g3489. BMJ (DOI) 
 12. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. ESMO Guidelines Working Group. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013 Oct;24 Suppl 6:vi160-70. Epub 2013 Jun 27. PMID: 23813932.
 13. Still R, Brennecke S. Melanoma in pregnancy. Obstet Med. 2017 Sep;10(3):107-112. Epub 2017 Mar 20. PMID: 29051777 PubMed 
 14. Bechtel MA. Pruritus in Pregnancy and Its Management. Dermatol Clin. 2018 Jul;36(3):259-265. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29929597.
 15. Roth MM, Cristodor P, Kroumpouzos G. Prurigo, pruritic folliculitis, and atopic eruption of pregnancy: Facts and controversies. Clin Dermatol. 2016 May-Jun;34(3):392-400. Epub 2016 Feb 13. PMID: 27265078.
 16. Adhikari B, Khan MAB. Pruritus Gravidarum. 2020 Jul 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 32809655. Accessed 10.02.21 www.ncbi.nlm.nih.gov 
 17. Engineer L, Bhol K, Ahmed AR. Pemphigoid gestationis: a review. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 483-91. PubMed 
 18. Oppegaard K et al. Intrahepatisk svangerskapskolestase. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. [hentet 10. februar 2021] www.legeforeningen.no 
 19. Kurien G, Badri T. Dermatoses of Pregnancy. [Updated 2020 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 11 Feb. 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 20. Hoegler KM, John AM, Handler MZ, Schwartz RA. Generalized pustular psoriasis: a review and update on treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018; 32: 1645-51. pmid:29573491 PubMed