Hopp til hovedinnhold

For tidlig løsning av morkaken

For tidlig løsning av morkaken - at morkaken løsner fra livmorveggen før barnet er født, kan være en livstruende tilstand for barnet som dermed kan miste oksygentilførselen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/morkakelosning-abruptio-placenta/ 

Hva er for tidlig morkakeløsning?

Symptomer

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Placentaløsning, abruptio placentae. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. pmid: 17477103 PubMed 
 2. Staff A, Holme AM, Turowski G, et al. Placenta. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no 
 3. Folkehelseinstituttet. Flere keisersnitt. www.fhi.no. Sist oppdatert 15.10.2007.
 4. Tikkanen M, Luukkaala T, Gissler M, et al. Decreasing perinatal mortality in placental abruption. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92:298. PubMed 
 5. Downes KL, Shenassa ED, Grantz KL. Neonatal Outcomes Associated With Placental Abruption. Am J Epidemiol 2017; 186:1319. American Journal of Epidemiology 
 6. Rasmussen S. Abruptio placentae - relationship with other placental dysfunction related conditions. Norsk Epidemiologi 2007; 17: 191-7. PubMed 
 7. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previous cesarean delivery and risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol 2006; 107: 771-8. PubMed 
 8. Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90: 140-9. pmid:21241259 PubMed 
 9. Fadl SA, Linnau KF, Dighe MK. Placental abruption and hemorrhage-review of imaging appearance. Emerg Radiol. 2019;26(1):87-97. PMID: 30159815 PubMed 
 10. Neilson JP. Interventions for treating placental abruption. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003247. DOI: 10.1002/14651858.CD003247. DOI 
 11. Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption: Management and long-term prognosis. UpToDate, last updated Jan 04, 2022. UpToDate 
 12. DeRoo L, Skjærven R, Wilcox A et al. Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. Eur J Epidemiol 2016; 31: 501-11. pmid:26177801 PubMed