Hopp til hovedinnhold
Årsaker til at fosteret er lite, kan være sykdom hos mor eller fosteret. Dårlig regulert diabetes hos mor kan gi et stort foster.
Årsaker til at fosteret er lite, kan være sykdom hos mor eller fosteret. Dårlig regulert diabetes hos mor kan gi et stort foster.

Vekstavvik i graviditeten

Vekstavvik i graviditeten blir avdekket ved at mor eller lege/jordmor finner at magen vokser mer eller mindre enn forventet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/vekstavvik-i-graviditeten/ 

Hva er vekstavvik?

Årsaker

Diagnostikk

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Mistrivsel, dårlig vektøkning hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Goodwin ET, Buel KL, Cantrell LD. Growth Faltering and Failure to Thrive in Children. Am Fam Physician. 2023;107(6):597-603. PubMed 
  2. International classification of disease (ICD) ICD-10 Diagnosis Code R62.51: Failure to thrive (child). Siden besøkt 25.11.2019. icdlist.com 
  3. Homan GJ. Failure to thrive: A practical guide. Am Fam Physician 2016; 94: 295-9. American Family Physician 
  4. Goh LH, How CH,, Ng KH. Failure to thrive in babies and toddlers. Singapore Med J. 2016 Jun; 57(6): 287–291 . www.ncbi.nlm.nih.gov 
  5. World Health Organization. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank Group joint child malnutrition estimates: key findings of the 2021 edition. May 5, 2021. www.who.int 
  6. Schwarzenberg SJ, Georgieff MK; Committee on Nutrition. Advocacy for improving nutrition in the first 1000 days to support childhood development and adult health. Pediatrics. 2018;141(2):e20173716. PubMed 
  7. Tang MN, Adolphe S, Rogers SR, et al. Failure to thrive or growth faltering: medical, developmental/behavioral, nutritional, and social dimensions. Pediatr Rev. 2021;42(11):590-603. PubMed 
  8. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, et al.; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Board of Directors. Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(4):460-481. PubMed 
  9. McDougall P, Drewett RF, Hungin AP, Wright CM. The detection of early weight faltering at the 6–8-week check and its association with family factors, feeding and behavioural development. Arch Dis Child 2009; 94: 549-52. PubMed 
  10. Rider EA, Bithoney WG. Medical assessment and management and the organization of medical services. In: Kessler DB, Dawson P, eds. Failure to thrive and pediatric undernutrition: a transdisciplinary approach. Baltimore: Brookes, 1999:173-94.