Hopp til hovedinnhold
Sure oppstøt kan være svært plagsomt, men det er ikke vist å ha noen betydning for utfallet av svangerskapet.
Sure oppstøt kan være svært plagsomt, men det er ikke vist å ha noen betydning for utfallet av svangerskapet.

Sure oppstøt hos gravide

Sure oppstøt er særlig vanlig hos gravide, spesielt i siste del av svangerskapet. Dette skyldes at en stadig større livmor presser mageinnholdet oppover, noe som kan forårsake sure oppstøt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskapsplager/sure-oppstot-hos-gravide/ 

Livsstilstiltak

Behandling