Hopp til hovedinnhold

Arbeidsmiljø og svangerskap

På arbeidsplassen kan det være faktorer du bør være oppmerksom på som kan virke uheldig på graviditeten, fosteret, barnet i ammeperioden og forplantningsevnen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/arbeidsmiljo-og-svangerskap/ 

Kjemiske stoffer

Biologiske faktorer (smittestoffer)

Fysiske faktorer

Sentrale kilder