Hopp til hovedinnhold
Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at det kan medføre fare for forplantningsskade.
Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at det kan medføre fare for forplantningsskade.

Arbeidsmiljø og svangerskap

På arbeidsplassen kan det være faktorer du bør være oppmerksom på som kan virke uheldig på graviditeten, fosteret, barnet i ammeperioden og forplantningsevnen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/arbeidsmiljo-og-svangerskap/ 

Kjemiske stoffer

Biologiske faktorer (smittestoffer)

Fysiske faktorer

Sentrale kilder