Hopp til hovedinnhold

Folat og graviditet

Folat anbefales til alle kvinner som planlegger å bli gravide og frem til de er tre måneder på vei. Folat gis som tilskudd i tablettform, med en tablett om dagen.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/folat-og-graviditet/ 

Hva er folat?

Hvorfor ekstra folat ved graviditet?

Hvordan tar jeg folat?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Folatmangel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Koury M, Wheeler AP, Sika M. Folate deficiency. BMJ Best Practice, last updated Jan 10, 2020. bestpractice.bmj.com 
 2. Store medisinske leksikon: folat. Britt Lande. Sist oppdatert 17.01.2020. Siden besøkt 04.07.2021 sml.snl.no 
 3. Folatmangel. Norsk legemiddelhåndbok, T4.1.2.2. Publisert 14.06.2021. Siden besøkt 04.07.2021. www.legemiddelhandboka.no 
 4. Austdal L, Nguyen H. Folsyre og folinsyre – hva er forskjellen?. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 3284. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 5. Koury MJ. Abnormal erythropoiesis and the pathophysiology of chronic anemia. Blood Rev 2014; 28(2): 49-66. pmid:24560123 PubMed 
 6. Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull. 2008;29(2 suppl):S20-S34.
 7. Green R. Indicators for assessing folate and vitamin B12 status and for monitoring the efficacy of intervention strategies. Food Nutr Bull. 2008;29(2 suppl):S52-S63.
 8. Hem E. Folsyre kan øke kreftrisiko. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 711. doi:10.4045/tidsskr.10.0157 DOI 
 9. Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302: 2119 – 26. PMID: 19920236 PubMed 
 10. Qin X, Cui Y, Shen L, et al. Folic acid supplementation and cancer risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cancer 2013 Sep; 133(5): 1033-41. pmid:23338728 PubMed 
 11. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and maternal cancer risk. Cancer Epidemiol 2015; 39(6): 805-11. pmid:26569032 PubMed 
 12. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and childhood cancer risk. Br J Cancer 2016; 114(1): 71-5. pmid:26757423 PubMed 
 13. Svangerskapsomsorgen. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 07.04.2021. www.helsedirektoratet.no 
 14. Høyland HK, Widnes SF. Fremdeles folsyretilskudd til gravide. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2010; 7-8: 19.
 15. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Medisinsk informasjon om ryggmargsbrokk. Sunnaas sykehus. Publisert 12.10.2016. Sist oppdatert 07.05.2020. Siden besøkt 15.03.2022 www.sunnaas.no 
 16. Danielsson K. et al. Nevrologiske sykdommer i svangerskapet. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. [hentet 15. mars 2022]. www.legeforeningen.no 
 17. Wilson RD, Genetics Committee, Wilson Rd, et al.. Pre-conception Folic Acid and Multivitamin Supplementation for the Primary and Secondary Prevention of Neural Tube Defects and Other Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. J Obstet Gynaecol Can 2015 Jun; 37(6): 534-52. pmid:26334606 PubMed