Hopp til hovedinnhold

Jern og graviditet

Jernbehovet øker i svangerskap, men ikke alle gravide behøver jerntilskudd. Det anbefales at alle gravide får målt ferritinnivå (jernstatus) ved første svangerskapskontroll, for å finne ut om tilskudd er nødvendig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/jern-og-svangerskap/ 

Hvorfor er jern viktig?

Hvor mye jern trenger vi normalt?

Jernbehov i svangerskapet

Når bør du ta jern?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Svangerskapsomsorgen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig endret 16.03.2022. Siden besøkt 25.03.2022 helsedirektoratet.no 
 2. Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister. Fødte og fødsler per år og måned. Folkehelseinstituttet 2019. Siden besøkt 04.10.19 statistikkbank.fhi.no 
 3. Nasjonal faglige retningslinje for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet 2017. helsedirektoratet.no 
 4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 5. Folkehelseinstituttet. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 18.04.2019. Siden besøkt 25.03.2022 www.fhi.no 
 6. Folkehelseinstituttet. Rubella (røde hunder). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 04.04.2019. Siden besøkt 25.03.2022 www.fhi.no 
 7. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 22.04.2019. Siden besøkt 25.03.2022 www.fhi.no 
 8. Folkehelseinstituttet. Toksoplasmose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.07.2019. Siden besøkt 25.03.2022 www.fhi.no 
 9. Folkehelseinsituttet. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.02.2019. Siden besøkt 25.03.2022 www.fhi.no 
 10. Norsk Gynekologisk Forening. Veileder i fødselshjelp. Oslo; 2020: siden besøkt 14.12.2020 www.legeforeningen.no 
 11. McCovan LME, Dekker GA, Chan E, et al. Spontaneous pretem birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study. BMJ 2009; 338: b1081. pmid: 19325177 PubMed 
 12. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helserisiko for bruk av snus. Oslo: FHI; 2014 www.fhi.no 
 13. Roberts SW, Sheffield JS, McIntire DD, Alexander JM. Urine screening for Chlamydia trachomatis during pregnancy. Obstet Gynecol 2011; 117: 883-5. PubMed 
 14. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016. www.fhi.no 
 15. Drammen GF, Greve-Isdahl M, Sitras V et al. Koronavirus ved svangerskap og fødsel. Norsk Gynekologisk Forening. Oslo; 24.11.2020, siden besøkt 14.12.2020 www.legeforeningen.no 
 16. Vaksinasjonsveilederen. Koronavaksine. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 19.08.2021. Siden besøkt 31.08.2021 www.fhi.no 
 17. Thangaratinam S, Rogozińska E, Jolly K, et al. Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ 2012; 344: e2088. PMID: 22596383 PubMed 
 18. Rasmussen KM, Abrams B, Bodnar LM. Weight gain during pregnancy: Reexamining the guidelines. Institute of Medicine of the national academies. 2009. PMID: 20669500 PubMed 
 19. Nasjonalt råd for ernæring. Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. Oslo: Nasjonalt råd for ernæring; 2016. IS-0591 helsedirektoratet.no 
 20. Sagedal LR, Overby NC, Bere E, et al. Lifestyle intervention to limit gestational weight gain: the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial. BJOG 2016. PMID: 26768233 PubMed 
 21. Kjeldstadli K, Westergren T. Boswellia serrata – interaksjoner og bruk ved graviditet. Relis, publisert 05.02.16 relis.no 
 22. McDonagh M, Cantor A, Bougatsos C et al. TI Routine iron supplementation and screening for iron deficiency anemia in pregnancy: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2015; 162: 566. pmid:25820661 PubMed 
 23. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4. The Cochrane Library 
 24. Heitmann K, Havnen GC. Behandling av svangerskapskvalme - Hva må farmasøyter vite? . Nor Farmaceut Tidsskr 2016; 124(9): 21-3. www.farmatid.no 
 25. McParlin C, O'Donnell A, Robson SC, et al. Treatments for Hyperemesis Gravidarum and Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. JAMA. 2016 Oct 4;316(13):1392-1401. pmid: 27731292. PubMed 
 26. Gill SK, O'Brien L, Koren G. The safety of histamine 2 (H2) blockers in pregnancy: a meta-analysis. Dig Dis Sci 2009; 54: 1835-8. pmid:19051023 PubMed 
 27. RELIS. Valg av antacida hos gravid. RELIS database 2018; spm.nr. 9414, RELIS Sør-Øst
 28. Ludwig DS, Currie J. The association between pregnancy weight gain and birthweight: a within-family comparison. Lancet 2010; : doi:10.1016/S0140-6736(10)60751-9. PMID: 24130460 PubMed 
 29. Vazquez JC. Constipation, haemorrhoids, and heartburn in pregnancy. BMJ Clin Evid. 2010 Aug 3;2010:1411. PMID: 21418682 PubMed 
 30. Rungsiprakarn P, Laopaiboon M, Sangkomkamhang US, Lumbiganon P, Pratt JJ. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011448. DOI: 10.1002/14651858.CD011448.pub2. DOI 
 31. Lever E, Cole J, Scott SM, et al. Systematic review: the effect of prunes on gastrointestinal function. Aliment Pharmacol Ther 2014; 40: 750-8. PMID: 25109788 PubMed 
 32. Gutke A, Betten C, Degerskär K, et al. Treatments for pregnancy-related lumbopelvic pain: a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:1156-67. doi: 10.1111/aogs.12681 DOI 
 33. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2. The Cochrane Library 
 34. Zhou K, West HM, Zhang J, et al. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010655. DOI: 10.1002/14651858.CD010655.pub2. DOI 
 35. Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, Musini VM, Khan KM. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD009402. DOI: 10.1002/14651858.CD009402.pub2. The Cochrane Library