Hopp til hovedinnhold

Røyking og svangerskap

Røyking under graviditeten øker risikoen for abort, dødfødsel, og barnet blir generelt svakere enn om du ikke røyker. Selv om du slutter å røyke flere måneder ut i svangerskapet, kan det å slutte ha en positiv effekt.

Fra PACT / Barneallergistudien i Trondheim

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskap-og-royking/ 

Hvordan påvirker røyking fosteret?

Hva kan skje med fosteret?

Langsiktige skader?

Er det for sent å slutte?

Er det bedre å røyke light-sigaretter?

Må jeg slutte helt?

Hjelp til å stumpe røyken?

Røyking og amming?

Etter graviditet og amming

Hjelp til å slutte