Hopp til hovedinnhold
Et normalt svangerskap består av ni svangerskapskontroller. inkludert ultralydundersøkelse  Ved kontrollen i uke 18 til 19, blir vanligvis ultralyd utført. Fra 2022 ble det innført tilbud om tidlig ultralyd i uke 11 til 13+6 til alle gravide.
Et normalt svangerskap består av ni svangerskapskontroller. inkludert ultralydundersøkelse  Ved kontrollen i uke 18 til 19, blir vanligvis ultralyd utført. Fra 2022 ble det innført tilbud om tidlig ultralyd i uke 11 til 13+6 til alle gravide.

Svangerskapskontroll

Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/kontrollprogrammet-i-svangerskap/ 

Hvorfor kontrollere?

Hyppighet av kontroller

Innholdet i kontrollene

Hva med komplikasjoner?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Svangerskapskontroll. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert 16. mars 2022. helsedirektoratet.no 
 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Oslo 2017. Sist faglig oppdatert 10. januar 2022 helsedirektoratet.no 
 3. Norsk Gynekologisk Forening. Veileder i fødselshjelp. Oslo; 2020
 4. Soneji S, Beltrán-Sánchez H. Association of Maternal Cigarette Smoking and Smoking Cessation With Preterm Birth. JAMA Netw Open. 2019;2(4):e192514. Published 2019 Apr 5. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2514 DOI 
 5. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helserisiko ved snusbruk. Oslo: FHI; 2019 www.fhi.no 
 6. Folkehelseinstituttet. Genital klamydia og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 19.06.2019. Siden besøkt 14.04.2023
 7. NICE. Do not do recommendations. Guidance ID CG62. www.nice.org.uk 
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 7. september 2022, lest april 2023).
 9. Folkehelseinstituttet. Vaksineasjonsveilederen. Koronavaksine. Sist oppdatert 17.03.2023. Siden besøkt 14.04.2023 www.fhi.no 
 10. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016. www.fhi.no 
 11. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 08.04.2022. Siden besøkt 14.04.2023 www.fhi.no 
 12. Folkehelseinsituttet. Toksoplasmose. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.07.2019. Siden besøkt 14.04.2023 www.fhi.no 
 13. Folkehelseinstituttet. Covid-19. Smittevernveilederen. Oslo: FHI; 24.11.2020. Sist oppdatert 30.01.2023. Siden besøkt 14.04.2023 www.fhi.no 
 14. Kjeldstadli K, Westergren T. Boswellia serrata – interaksjoner og bruk ved graviditet. Relis, publisert 05.02.16 relis.no 
 15. Thangaratinam S, Rogozińska E, Jolly K, et al. Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ 2012; 344: e2088. PubMed 
 16. Helsedirektoratet. Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell i svangerskapsomsorgen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Non-Invasiv Prenatal Test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21. Sist faglig oppdatert: 02. juni 2022.
 17. Dorenberg DH, Greve-Isdahl M, Nøkleby H. Kunnskapsoppsummering: Hepatitt B-undersøkelser i svangerskapet, Folkehelseinstituttet. Notat 2017