Hopp til hovedinnhold

Svangerskapskontroll

Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/kontrollprogrammet-i-svangerskap/ 

Hvorfor kontrollere?

Hyppighet av kontroller

Innholdet i kontrollene

Hva med komplikasjoner?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Svangerskapskontroll. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018 helsedirektoratet.no 
 2. Soneji S, Beltrán-Sánchez H. Association of Maternal Cigarette Smoking and Smoking Cessation With Preterm Birth. JAMA Netw Open. 2019;2(4):e192514. Published 2019 Apr 5. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2514 DOI 
 3. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helserisiko for bruk av snus. Oslo: FHI; 2014 www.fhi.no 
 4. Dorenberg DH, Greve-Isdahl M, Nøkleby H. Kunnskapsoppsummering: Hepatitt B-undersøkelser i svangerskapet, Folkehelseinstituttet. Notat 2017
 5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Oslo 2017. helsedirektoratet.no 
 6. Norsk Gynekologisk Forening. Veileder i fødselshjelp. Oslo; 2020
 7. Folkehelseinstituttet. Genital klamydia og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 19.06.2019. Siden besøkt 14.09.2021
 8. NICE. Do not do recommendations. Guidance ID CG62. www.nice.org.uk 
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 10. Folkehelseinstituttet. Vaksineasjonsveilederen. Koronavaksine. Sist oppdatert 06.09.2021. Siden besøkt 13.09.2021 www.fhi.no 
 11. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016. www.fhi.no 
 12. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 22.03.2018. Siden besøkt 04.06.18 www.fhi.no 
 13. Folkehelseinsituttet. Toksoplasmose. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.04.15. Siden besøkt 04.06.18 www.fhi.no 
 14. Folkehelseinstituttet. Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak. Veileder. Oslo: FHI; Feb. 2020. Sist oppdatert 27.03.2020. Siden besøkt 30.03.2020 www.fhi.no 
 15. Drammen GF, Greve-Isdahl M, Sitras V et al. Koronavirus ved svangerskap og fødsel. Veileder Norsk Gynekologisk forening;Oslo:2020. Siden besøkt 28.03.2020. www.legeforeningen.no 
 16. Thangaratinam S, Rogozińska E, Jolly K, et al. Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ 2012; 344: e2088. BMJ (DOI) 
 17. Kjeldstadli K, Westergren T. Boswellia serrata – interaksjoner og bruk ved graviditet. Relis, publisert 05.02.16 relis.no 
 18. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp 2014 legeforeningen.no