Hopp til hovedinnhold

Graviditet og diabetes

Gravide med diabetes type 1 og type 2 har høyere risiko for komplikasjoner. Noen gravide utvikler såkalt svangerskapsdiabetes. Felles er at god blodsukkerkontroll under svangerskapet i betydelig grad reduserer risikoen for misdannelser hos fosteret.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/diabetes-i-svangerskap/ 

Hva er diabetes ved graviditet?

Årsaker til diabetes

Hvordan diagnostiseres tilstanden?

Komplikasjoner som følge av diabetes i svangerskapet

Hvordan behandles tilstanden?

Hvordan er langtidsutsiktene?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Diabetes i svangerskap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Vounzoulaki E, Khunti K, Abner SC, et al. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 369: m1361. www.bmj.com 
 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Oslo 2018. helsedirektoratet.no 
 3. Chawla A, Amundsen ÅL, Hanssen KF, Iversen PO. Svangerskapsdiabetes hos kvinner fra Sør-Asia. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1041-3. PubMed 
 4. Holan S, Vangen S, Hanssen K, Stray-Pedersen B. Diabetes hos gravide født i Asia, Afrika og Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 11: 1289-92. PubMed 
 5. Vangen S. m fl: Outcome of pregnancy among immigrant women with diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 327-32. PubMed 
 6. Wren C, Birrell G, Hawthorne G. Cardiovascular malformations in infants of diabetic mothers. Heart 2003; 89: 1217-20. PubMed 
 7. Henriksen T, Thordarson H. Svangerskapsdiabetes. Veileder i fødselshjelp 2014. legeforeningen.no 
 8. Middleton P, Crowther CA, Simmonds L. Different intensities of glycaemic control for pregnant women with pre-existing diabetes. Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15; 8: CD008540. Cochrane (DOI) 
 9. Hartling L, Dryden DM, Guthrie A, et al. Benefits and harms of treating gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force and the National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. . Ann Intern Med 2013 May 28 . doi:10.7326/0003-4819-159-2-201307160-00661 DOI 
 10. Garrison A. Screening, Diagnosis, and Management of Gestational Diabetes Mellitus. Am Fam Phys 2015; 91: 460-7. pmid:25884746 PubMed 
 11. Poolsup N, Suksomboon N,Amin M. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014;9(3):e92485. PMID: 24658089. PubMed 
 12. Alwan N, Tuffnell DJ, West J. Treatments for gestational diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD003395. DOI: 10.1002/14651858.CD003395.pub2. DOI 
 13. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018 www.helsedirektoratet.no 
 14. Martis R, Crowther CA, Shepherd E, Alsweiler J, Downie MR, Brown J. Treatments for women with gestational diabetes mellitus: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD012327. DOI: 10.1002/14651858.CD012327.pub2 DOI 
 15. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning. 2018. (Hämtad 2018-09-27) www.socialstyrelsen.se 
 16. Su DF, Wang XY. Metformin vs insulin in the management of gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2014;104(3):353-7. PMID: 24768511. PubMed 
 17. Juan Gui, Qing Liu, and Ling Feng. Metformin vs Insulin in the Management of Gestational Diabetes: A Meta-Analysis. PLoS One. 2013 ;8(5):e64585. PMID: 23724063. PubMed 
 18. Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, et al. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2015;109(3):521-32. PubMed 
 19. Rowan JA, Hague WM, Gao W, et al. Metformin versusu Insulin for the Treatment of Gestational Diabetes. N Engl J Med 2008; 358: 2003-15. PubMed 
 20. Rowan JA, Rush EC, Plank LD, et al. Metformin in gestational diabetes: the offspring follow-up (MiG TOFU): body composition and metabolic outcomes at 7–9 years of age. BMJ Open Diabetes Res Care 2018; 6: e000456. pmid:29682291 PubMed 
 21. Landi SN, Radke S, Engel SM et al. Association of Long-term Child Growth and Developmental Outcomes With Metformin vs Insulin Treatment for Gestational Diabetes. JAMA Pediatr 2018. PMID: 30508164 PubMed 
 22. Sénat M-V, Affres H, Letourneau A, et al. Effect of Glyburide vs Subcutaneous Insulin on Perinatal Complications Among Women With Gestational Diabetes A Randomized Clinical Trial. JAMA 2018; 319: 1773-80. pmid:29715355 PubMed 
 23. Balsells M, García-Patterson A, Solà I, et al. Glibenclamide, metfomin, and insulin for the treatment of gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ 2015; 350: h102. doi:10.1136/bmj.h102 DOI 
 24. Koivusalo S, Rönö K, Klemetti M, et al. Gestational diabetes mellitus can be prevented by lifestyle intervention: The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL): A randomized controlled trial. Diabetes Care 2015. PMID: 26223239 PubMed 
 25. Claesson R, Ignell C, Shaat N, et al. HbA1c as a predictor of diabetes after gestational diabetes mellitus. Prim Care Diabetes 2017; 11(1): 46-51. pmid:27692850 PubMed 
 26. Köhler M, Ziegler AG, Beyerlein A. Development of a simple tool to predict the risk of postpartum diabetes in women with gestational diabetes mellitus. Acta Diabetologica 2015. doi:10.1007/s00592-015-0814-0 DOI 
 27. Ignell C, Ekelund M, Anderberg E, et al. Model for individual prediction of diabetes up to 5 years after gestational diabetes mellitus. Springerplus 2016; 5: 318. pmid:27065426 PubMed 
 28. Persson M, Norman M, Hanson U. Obstetric and perinatal outcomes in type 1 diabetic pregnancies: A large, population-based study. Diabetes Care 2009; 32(11): 2005-9. pmid:19675195 PubMed 
 29. Farrar D, Simmonds M, Bryant M et al. Treatments for gestational diabetes: a systematic review and meta.analysis. BMJ Open 2017; 7: e015557. pmid:28647726 PubMed 
 30. Feghali MN, Scifres CM. Novel therapies for diabetes mellitus in pregnancy. BMJ 2018; 362: k2034. pmid:30012851 PubMed 
 31. Billionet C, Mitanchez D, Weill A et al. Gestational diabetes and adverse perinatal outcomes from 716,152 births in France in 2012. Diabetologia 2017; 60: 636-44. pmid:28197657 PubMed 
 32. Lai FY, Johnson JA, Dover D, Kaul P. Outcomes of singleton and twin pregnancies complicated by pre-existing diabetes and gestational diabetes: A population-based study in Alberta, Canada, 2005-11. J Diabetes 2016; 8: 45-55. pmid:25496644 PubMed 
 33. Retnakaran R, Shah BR. Glucose screening in pregnancy and future risk of cardiovascular disease in women: a retrospective, population-based cohort study. Lancet Diabet Endocrinol 2019; 7: 378-84. pmid:30928459 PubMed 
 34. Persson M, Shah PS, Rusconi F et al. Association of Maternal Diabetes With Neonatal Outcomes of Very Preterm and Very Low-Birth-Weight Infants: An International Cohort Study. JAMA Pediatr 2018; 172: 867-75. pmid:29971428 PubMed 
 35. Nygaard Johansen M, Garne E. Maternel diabetes og medfødte misdannelser. Ugeskr Læger 2005; 167: 2877-9. PubMed 
 36. Strøm-Roum EM, Tanbo TG, Eskild A. The associations of maternal body mass index with birthweight and placental weight. Does maternal diabetes matter? A population study of 106 191 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95: 1162-70. pmid:27454190 PubMed 
 37. Eidem I, Vangen S, Hanssen KF, et al. Perinatal and infant mortality in term and preterm births among women with type 1 diabetes. Diabetologia 2011; 54: 2771-8. PubMed 
 38. Boney CM, Verma A, Tucker R, et al. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics 2005; 115: 290-6. pmid:15741354 PubMed