Hopp til hovedinnhold
Svangerskapsrier er normale og ufarlige og skal ikke behandles.
Svangerskapsrier er normale og ufarlige og skal ikke behandles.

Kynnere - svangerskapsrier

Svangerskapsriene er lite smertefulle, uregelmessige og det skal gå lenger enn ti til femten minutter mellom hver av sammentrekningene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/kynnere-svangerskapsrier/ 

Hva er falske svangerskapsrier?

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Falske svangerskapsrier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Raines DA, Cooper DB. Braxton Hicks Contractions. 2023 Aug 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29262073.