Hopp til hovedinnhold

Kynnere - svangerskapsrier

Svangerskapsriene er lite smertefulle, uregelmessige og det skal gå lenger enn 10-15 minutter mellom hver av sammentrekningene.

Sist revidert:


Hva er svangerskapsrier?

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Falske svangerskapsrier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Dunn PM. John Braxton Hicks (1823-97) and painless uterine contractions. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999; 81: F157-8. PubMed