Hopp til hovedinnhold

Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme er plagsomt, men en normal og svært hyppig plage. Tilstanden medfører svært sjelden noen alvorlig påvirkning av den gravides generelle helse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/ 

Hva er svangerskapskvalme?

Årsaker

Hvordan stilles diagnosen?

Behandling

Hvordan er langtidsutsiktene?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kvalme i svangerskapet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Herrell HE. Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician. 2014 Jun 15;89(12):965-970. PubMed 
  2. Trovik J, Nordeng H, Tellum JE, et al.. Emesis & Hyperemesis gravidarum. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4.
  3. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol. 2000;182(4):931–937. PMID: 10764476 PubMed 
  4. Vikanes A1, Grjibovski AM, Vangen S, Magnus P.. Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: a study of 900,074 pregnancies in Norway, 1967-2005. Scand J Public Health 2008; 36: 135-42. pmid:18519277 PubMed 
  5. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4 DOI