Hopp til hovedinnhold
Tips som kan hjelpe mot svangerskapskvalme er blant annet å spise dagens første måltid mens du fortsatt ligger til sengs.
Tips som kan hjelpe mot svangerskapskvalme er blant annet å spise dagens første måltid mens du fortsatt ligger til sengs.

Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme er plagsomt, men en normal og svært hyppig plage. Tilstanden medfører svært sjelden noen alvorlig påvirkning av den gravides generelle helse.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/ 

Hva er svangerskapskvalme?

Årsaker

Hvordan stilles diagnosen?

Behandling

Hvordan er langtidsutsiktene?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kvalme i svangerskapet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Herrell HE. Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician. 2014 Jun 15;89(12):965-970. PubMed 
  2. Trovik J, Nordeng H, Tellum JE, et al.. Emesis & Hyperemesis gravidarum. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4.
  3. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol. 2000;182(4):931–937. PMID: 10764476 PubMed 
  4. Vikanes A1, Grjibovski AM, Vangen S, Magnus P.. Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: a study of 900,074 pregnancies in Norway, 1967-2005. Scand J Public Health 2008; 36: 135-42. pmid:18519277 PubMed 
  5. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4 DOI