Hopp til hovedinnhold
Omtrent halvparten av gravide har opplevd urinlekkasje når de kommer til uke 30 av graviditeten. Etter fødselen opplever en av fire kvinner urinlekkasje.
Omtrent halvparten av gravide har opplevd urinlekkasje når de kommer til uke 30 av graviditeten. Etter fødselen opplever en av fire kvinner urinlekkasje.

Urinlekkasje når du er gravid

Urinlekkasje er noe mange gravide og nybakte mødre opplever. For de fleste dreier det seg om små og forbigående plager, men for noen kan dette bli et vedvarende problem. Du kan imidlertid gjøre mye selv for å forebygge slike plager.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskapsplager/urinlekkasje-i-svangerskapet/ 

Hva er ufrivillig urinlekkasje?

Type urinlekkasje

Årsak

Diagnosen

Behandlingen

Behandling av stressinkontinens

Behandling av urgeinkontinens og overaktiv blære

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urininkontinens i svangerskap og etter fødsel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Woodley SJ, Lawrenson P, Boyle R, Cody JD, Mørkved S, Kernohan A, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. No.: CD007471. DOI: 10.1002/14651858.CD007471.pub4. Accessed 04 October 2021. The Cochrane Library 
  2. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K, et al. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG 2009; 116: 700-7. PubMed 
  3. Wesnes SL, Rortveit G, Bo K, et al. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007; 109: 922-8. PubMed 
  4. Rørtveit G, Hannestad YS. Sammenheng mellom forløsningsmetode og bekkenbunnssvikt. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1848-52. doi:10.4045/tidsskr.13.0860 DOI 
  5. Mørkved S, Bø K. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic review. Br J Sports Med. 2014;48(4):299-310. doi: 10.1136/bjsports-2012-091758.
  6. Abrams,P, Cardozo, L, Wagg, A, Wein, A. (Eds) Incontinence 6th Edition (2017). ICI-ICS. International Continence Society, Bristol UK, ISBN: 978-0956960733
  7. Wesnes S, Hunsaar S, Bo K, et al. Urinary incontinence and weight gain during pregnancy. A cohort study. Am J Epidemiol 2010; 172: 1034-44. American Journal of Epidemiology 
  8. Hagen S, Elders A, Stratton S, Sergenson N, Bugge C, Dean S et al. Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial BMJ 2020; 371 :m3719. PMID:33055247 PubMed 
  9. Thom DH, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89: 1511-22. PubMed