Hopp til hovedinnhold

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er diagnostikk av et barn som enda ikke er født. Undersøkelser som brukes kan være ultralyd, blodprøver, fostervannsprøve og morkakeprøve.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/fosterdiagnostikk/ 

Endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk

Krav til informasjon

Hvilke undersøkelser brukes?

Hva kan svarene på undersøkelsene føre til?

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Bioteknologirådet. Fosterdiagnostikk. Bergen: Bioteknologirådet; sist oppdatert juni 2021, siden besøkt september 2021. www.bioteknologiradet.no 
  • Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk, Informasjonsbrosjyre, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet
  • Kahrs BH et al. Prenatal diagnostikk. Veileder i fødselshjelp, 2020. Sist faglig oppdatert 17. februar 2020. Siden besøkt 6. september 2021. Tilgjengelig fra www.legeforeningen.no