Hopp til hovedinnhold
Dersom det hos deg eller barnefaren er faktorer som medfører økt risiko for at fosteret har alvorlige utviklingsavvik eller alvorlige arvelige sykdommer, får du tilbud om fosterdiagnostikk.
Dersom det hos deg eller barnefaren er faktorer som medfører økt risiko for at fosteret har alvorlige utviklingsavvik eller alvorlige arvelige sykdommer, får du tilbud om fosterdiagnostikk.

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er diagnostikk av et barn som enda ikke er født. Undersøkelser som brukes kan være ultralyd, blodprøver, fostervannsprøve og morkakeprøve.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/fosterdiagnostikk/ 

Endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk

Krav til informasjon

Hvilke undersøkelser brukes?

Hva kan svarene på undersøkelsene føre til?

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Bioteknologirådet. Fosterdiagnostikk. Bergen: Bioteknologirådet; sist oppdatert juni 2021, siden besøkt september 2021. www.bioteknologiradet.no 
  • Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk, Informasjonsbrosjyre, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet
  • Kahrs BH et al. Prenatal diagnostikk. Veileder i fødselshjelp, 2020. Sist faglig oppdatert 17. februar 2020. Siden besøkt 6. september 2021. Tilgjengelig fra www.legeforeningen.no