Hopp til hovedinnhold
Ved fostervannsprøve hentes en liten mengde fostervæske ut, og det blir analysert.
Ved fostervannsprøve hentes en liten mengde fostervæske ut, og det blir analysert.

Fostervannsprøve

Fostervannsprøve, amniocentese, brukes til å få svar på om et foster har kromosomfeil eller andre tegn til medfødte tilstander. Det er en frivillig undersøkelse, det vil si at det er de blivende foreldre som må be om å få tatt prøven.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/fostervannsprove/ 

Hva er fostervannsprøve?

Hva kan fostervannsprøven fortelle?

Når gjøres fosterdiagnostikk?

Er det noen risiko?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell i svangerskapsomsorgen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Non-Invasiv Prenatal Test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21. Sist faglig oppdatert: 02. juni 2022. www.helsedirektoratet.no