Hopp til hovedinnhold

Fostervannsprøve

Fostervannsprøve, amniocentese, brukes til å få svar på om et foster har kromosomfeil eller andre tegn til medfødte tilstander. Det er en frivillig undersøkelse, det vil si at det er de blivende foreldre som må be om å få tatt prøven.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/fostervannsprove/ 

Hva er fostervannsprøve?

Hva kan fostervannsprøven fortelle?

Når gjøres fosterdiagnostikk?

Er det noen risiko?

Kilder

Referanser

  1. NIPT for å identifisere trisomi til høyrisikogravide i Norge? Folkehelseinstituttet, publisert 14.04.2016. www.fhi.no