Hopp til hovedinnhold

Blødninger i svangerskapet

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Deutchman M, Tanner Tubay A. First trimester bleeding. Am Fam Physician 2009; 79: 993-4. American Family Physician  
  2. Paspulati RM, Bhatt S, Nour SG. Sonographic evaluation of first-trimester bleeding. Radiol Clin North Am 2004; 42: 297–314.
  3. Norwitz ER, Park JS. Overview of the etiology and evaluation of vaginal bleeding in pregnant women. UpToDate, last updated May 31, 2019. UpToDate  
  4. Lykke JA, Dideriksen KL, Lidegaard O, Langhoff-Roos J. First-trimester vaginal bleeding and complications later in pregnancy. Obstet Gynecol 2010; 115: 935-44. PubMed  
  5. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. PubMed  
  6. Chilaka VN, Konje JC, Clarke S, Taylor DJ. Practice observed: is speculum examination on admission a necessary procedure in the management of all cases of antepartum haemorrhage? J Obstet Gynaecol 2000; 20: 396-8. PubMed  
  7. Committee on Practice Bulletins–Gynecology, American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin number 53. Diagnosis and treatment of gestational trophoblastic disease. Obstet Gynecol 2004; 103: 1365–77.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo