Hopp til hovedinnhold

Blødninger i svangerskapet

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hendriks E, MacNaughton H, MacKenzie MC. First Trimester Bleeding: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2019;99(3):166-174. PubMed  
  2. Norwitz ER, Park JS. Overview of the etiology and evaluation of vaginal bleeding in pregnant women. UpToDate, last updated May 31, 2019. UpToDate  
  3. Lykke JA, Dideriksen KL, Lidegaard O, Langhoff-Roos J. First-trimester vaginal bleeding and complications later in pregnancy. Obstet Gynecol 2010; 115: 935-44. PubMed  
  4. Norwitz ER, Park JS. Evaluation and differential diagnosis of vaginal bleeding after 20 weeks of gestation. UpToDate, last updated Jan 10, 2023. UpToDate  
  5. Bruce S, Sorosky J. Gestational Trophoblastic Disease. StatPearls (Internet). Last Update: July 18, 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo