Hopp til hovedinnhold

Kvalme i svangerskapet

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Herrell HE. Nausea and vomiting of pregnancy. Am Fam Physician. 2014 Jun 15;89(12):965-970. PubMed  
  2. Trovik J, Nordeng H, Tellum JE, et al.. Emesis & Hyperemesis gravidarum. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4.
  3. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol. 2000;182(4):931–937. PMID: 10764476 PubMed  
  4. Vikanes A1, Grjibovski AM, Vangen S, Magnus P.. Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: a study of 900,074 pregnancies in Norway, 1967-2005. Scand J Public Health 2008; 36: 135-42. pmid:18519277 PubMed  
  5. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4 DOI  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL