Hopp til hovedinnhold

Spontanabort

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Svangerskap som spontant går til grunne før fullgåtte 22 uker. Senabort ved over 12 ukers svangerskapslengde
Forekomst:
Forekomst er ca 10% av erkjente graviditeter, økende etter fylte 35 år
Symptomer:
Symptomene er amenoré, vaginal blødning, smerter, vannavgang, avtagende svangerskapssymptomer. Graviditetstest positiv/negativ
Funn:
Ved gynekologisk undersøkelse ses blødning, åpen mormunn, ev. graviditetsprodukter og ved eksplorasjon er uterus forstørret
Diagnostikk:
Ev. s-hCG og ultralyd
Behandling:
Behandling er enten avventende, medikamentell (misoprostol) eller kirurgisk tømning av uterinhulen
 1. Berner E, Hansen KH, Spydslaug A. Spontan abort. Veileder i generell gynekologi. Norsk gynekologisk forening. 2020. www.legeforeningen.no  
 2. Hendriks E, MacNaughton H, MacKenzie MC. First Trimester Bleeding: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2019 Feb 1;99(3):166-174. PMID: 30702252.
 3. Romundstad LB, Oldereid N, Einum A, Røyneland L. Habituell abort. Veileder i gynekologi. Norsk Gynekologisk Forening. Oslo, 2020. www.legeforeningen.no  
 4. The American College of Obstetricians and Gynecologists.Practice bulletin no. 150: Early pregnancy loss. Obstet Gynecol 2015 May; 125:1258. PMID: 25932865 PubMed  
 5. Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. BMJ 2019; 364: l869. pmid:30894356 PubMed  
 6. Morales C, Sánchez A, Bruguera J et al. Cytogenetic study of spontaneous abortions using semi-direct analysis of chorionic villi samples detects the broadest spectrum of chromosome abnormalities. Am J Med Genet A. 2008 Jan 1;146A(1):66-70. PMID: 18074370.
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Siden besøkt 05.01.2021
 8. Li J, Zhao H, Song JM, Zhang J et al. A meta-analysis of risk of pregnancy loss and caffeine and coffee consumption during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2015 Aug;130(2):116-22. PMID: 26026343.
 9. Nakhai-Pour HR, Broy P, Sheehy O, Bérard A. Use of nonaspirin nonsteroidal anti-infalmmatory drugs during pregnancy and the risk of spontaneous abortion. CMAJ 2011; 183:1713-20. Canadian Medical Association Journal  
 10. Begtrup LM, Specht IO, Hammer PEC et al. Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study. Occup Environ Med 2019. pmid:30910992 PubMed  
 11. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Abort, medisinsk og kirurgisk behandling av spontan- og missed abortion samt blighted ovum. Prosedyre. Siden besøkt 02.11.2021. ehandboken.ous-hf.no  
 12. Kim C, Barnard S, Neilson JP, et al. Medical treatments for incomplete miscarriage. Cochrane Database Syst Rev 2017; 31: CD007223. pmid:28138973 PubMed  
 13. NICE guideline (NG126). Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. Published date: 17 April 2019. Accessed 05 January 2021 www.nice.org.uk  
 14. Schreiber CA, Creinin MD, Atrio J, et al. Mifepristone Pretreatment for the Medical Management of Early Pregnancy Loss. N Engl J Med 2018; 378: 2161-70. pmid:29874535 PubMed  
 15. Lemmers M, Verschoor MAC, Kim BV, Hickey M, Vazquez JC, Mol BWJ, Neilson JP. Medical treatment for early fetal death (less than 24 weeks). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD002253. DOI: 10.1002/14651858.CD002253.pub4. Accessed 05 January 2021. The Cochrane Library  
 16. Karanth L, Jaafar SH, Kanagasabai S, Nair NS, Barua A. Anti-D administration after spontaneous miscarriage for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD009617. DOI: 10.1002/14651858.CD009617.pub2. DOI  
 17. Qureshi, H. et al. BCSH guideline for the use of anti-D immunoglobulin for the prevention of haemolytic disease of the fetus and newborn. Transfusion medicine 2014; 24: 8-20. PubMed  
 18. Tunçalp Ö, Gülmezoglu AM, Souza JP. Surgical procedures for evacuating incomplete miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD001993. DOI: 10.1002/14651858.CD001993.pub2. DOI  
 19. Schliep KC, et al. Trying to conceive after an early pregnancy loss: An assessment on how long couples should wait. Obstet Gynecol 2016 Feb; 127:204 doi: 10.1097/AOG.0000000000001159 DOI  
 20. Wahabi HA, Fayed AA, Esmaeil SA, Bahkali KH. Progestogen for treating threatened miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD005943. DOI: 10.1002/14651858.CD005943.pub5. DOI  
 21. Morley LC, Simpson N, Tang T. Human chorionic gonadotrophin (hCG) for preventing miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD008611. DOI: 10.1002/14651858.CD008611.pub2. DOI  
 22. Wong LF, Porter TF, Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD000112. DOI: 10.1002/14651858.CD000112.pub3. DOI  
 23. Trinder J, Brocklehurst P, Porter R, Read M, Vyas S, Smith L. Management of miscarriage: expectant, medical, or surgical? Results of randomised controlled trial (miscarriage treatment (MIST) trial). BMJ 2006; 332: 1235-8. British Medical Journal  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Åsa Rytter Evensen, spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
 • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg