Hopp til hovedinnhold

Brystbetennelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Betennelse i bryst hos kvinner som ammer. Betennelsen kan være inflammatorisk eller bakteriell, og kan være lokalisert i kjertelsystemet (parenkymatøs betennelse) eller utenfor kjertelsystemet (cellulitt)
Forekomst:
Rapportert forekomst hos ammende mellom 10-20%
Symptomer:
Melkespreng, retensjon og smerter i brystet. Etter hvert manglende lindring av tømming. Brystet blir varmt og rødt, og feber, frysning, hodepine og manglende matlyst er vanlig. 
Funn:
Lokal hevelse, ømhet, varme og rødme i huden. Lymfeknutesvulst i armhulene, av og til røde striper fra brystet til armhulen. Ev. purulens fra brystet. Medtatt pasient med feber
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. CRP kan være aktuelt. Dyrkningsprøve av morsmelk anbefales
Behandling:
God tømming av brystet. Antibiotika ved bakteriell mastitt
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 2. Branch-Elliman W, Golen TH, Gold HS, et al. Risk factors for Staphylococcus aureus postpartum breast abscess. Clin Infect Dis. 2012; 54: 71-77. PubMed  
 3. Jiménez E, Arroyo R, Cárdenas N et al. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?. PLoS One 2017; 12: e0181071. pmid:28704470 PubMed  
 4. Andrews JI, Fleener DK, Messer SA et al. The yeast connection: is Candida linked to breastfeeding associated pain?. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 424. PubMed  
 5. Dixon JM. Lactational mastitis. UpToDate, last reviewed Sept 2019. Siden besøkt 07.10.19 UpToDate  
 6. Nordeng H, Tufte E, Nylander G. Behandling av mastitt i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3027-30. PubMed  
 7. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Hva leger må vite om: Medisinske brystkomplikasjoner ved amming. Oslo: NKA, Oslo universitetssykehus; 2004. Sist revidert feb 2018. oslo-universitetssykehus.no  
 8. Nylander G, Myr R, Rosenberg M. Amming/ laktasjon/ morsmelkproduksjon. Veileder i fødselshjelp, 2020. Siden besøkt 03.02.2022 legeforeningen.no  
 9. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD005458. doi: 10.1002/14651858.CD005458.pub3 DOI  
 10. Wiener S. Diagnosis and management of Candida of the nipple and breast. J Midwifery Womens Health. 2006;51(2):125-128. PubMed  
 11. Huynh TTM. Lokale soppmidler og amming. Utposten 2009; 38: 40-1. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
 • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg