Hopp til hovedinnhold

Brystbetennelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse i bryst hos kvinner som ammer. Betennelsen kan være inflammatorisk eller bakteriell, og antas å skyldes at produksjonen er større enn uttømmingen 
Forekomst:
Rapportert forekomst hos ammende mellom 10-20%
Symptomer:
Melkespreng, melkestase, varme, rødme og smerter i brystet. Etter hvert manglende lindring av tømming. Feber, frysninger, hodepine og manglende matlyst er vanlig. 
Funn:
Lokal hevelse, ømhet, varme og rødme i et område, eventuelt hele brystet. Lymfeknutesvulst i armhulene, av og til røde striper fra brystet til armhulen. Ev. puss fra brystet. Medtatt pasient med feber
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. CRP kan være aktuelt. Dyrkningsprøve av morsmelk og ev. sår/sprekker på brystknoppen anbefales
Behandling:
Fortsette amming etter barnets etterspørsel, også under ev. antibiotikabehandling. Dempe smerter og inflammasjon med smertestillende, NSAIDS og kjølige omslag. Antibiotika ved svikt av konservativ behandling eller nedsatt allmenntilstand og tydelige tegn til infeksjon
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 2. Folkehelseinstituttet. Brystspreng, melkespreng/stase, mastitt og abscess. Sist oppdatert 01.07.2022. Siden besøkt 17.08.2022 www.fhi.no  
 3. Branch-Elliman W, Golen TH, Gold HS, et al. Risk factors for Staphylococcus aureus postpartum breast abscess. Clin Infect Dis. 2012; 54: 71-77. PubMed  
 4. Jiménez E, Arroyo R, Cárdenas N et al. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?. PLoS One 2017; 12: e0181071. pmid:28704470 PubMed  
 5. Andrews JI, Fleener DK, Messer SA et al. The yeast connection: is Candida linked to breastfeeding associated pain?. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 424. PubMed  
 6. Wilson E, Woodd SL, Benova L. Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. J Hum Lact. 2020 Nov;36(4):673-686. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32286139 PubMed  
 7. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Hva leger må vite om: Medisinske brystkomplikasjoner ved amming. Oslo: NKA, Oslo universitetssykehus; 2004. Sist revidert feb 2018. oslo-universitetssykehus.no  
 8. Dixon JM. Lactational mastitis. UpToDate, last reviewed Sept 2019. Siden besøkt 07.10.19 UpToDate  
 9. Louis-Jacques AF, Berwick M, Mitchell KB. Risk Factors, Symptoms, and Treatment of Lactational Mastitis. JAMA. 2023 Jan 26. Epub ahead of print. PMID: 36701134 PubMed  
 10. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD005458. doi: 10.1002/14651858.CD005458.pub3 DOI  
 11. Mitchell KB, Johnson HM, Rodríguez JM et al.; Academy of Breastfeeding Medicine. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. Breastfeed Med. 2022 May;17(5):360-376. PMID: 35576513 PubMed  
 12. Folkehelseinstituttet. Smerter i brystene. Sist oppdatert 17.12.2021. Siden besøkt 17.08.2022 www.fhi.no  
 13. Nylander G, Myr R, Rosenberg M. Amming/ laktasjon/ morsmelkproduksjon. Veileder i fødselshjelp, 2020. Siden besøkt 03.02.2022 legeforeningen.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
 • Åsa Rytter Evensen, dr. med., spesialist i allmennmedisin, Røa Helsesenter, Oslo kommune
 • Inger Marie Steinsholt, spesialist i allmennmedisin, A/S Legekontoret, Kongsberg