Hopp til hovedinnhold

Postpartum endometritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i slimhinnen som kler livmorhulen innvendig etter fødsel. Kan også omfatte myometriet (endomyometritt), eller spres utenfor livmoren (parametritt)
Forekomst:
Ses hos 1-3 % etter vaginale fødsler, hyppigere etter keisersnitt. Er den hyppigste årsaken til postpartum feber
Symptomer:
Feber inntil 6 uker postpartum, vanligvis i løpet av dag 2-10, smerter og ømhet i nedre del av magen, illeluktende utflod
Funn:
Funn kan være feber, uterinsmerter og palpasjonsømhet. Pasienten er vanligvis ikke svært medtatt
Diagnostikk:
Aktuelle prøver er Hb, CRP, leukocytter, urinprøve og bakteriologi av sårsekret
Behandling:
Behandles med antibiotika
 1. Chen KT, Berghella V, Barss VA. Postpartum endometritis. UpToDate, last updated Jul 2021. Siden besøkt 04.11.2021 www.uptodate.com  
 2. Sanda B. et al. Barseltid; komplikasjoner, smertelindring hos ammende og tidlig hjemreise. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Hentet 04.11.2021. www.legeforeningen.no  
 3. Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD001067. DOI: 10.1002/14651858.CD001067.pub3. DOI  
 4. Williams MJ, Carvalho Ribeiro do Valle C, Gyte GML. Different classes of antibiotics given to women routinely for preventing infection at caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD008726. DOI: 10.1002/14651858.CD008726.pub3. Accessed 04 November 2021. The Cochrane Library  
 5. Wheaton N, Al-Abdullah A, Haertlein T. Postdelivery Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019 May;37(2):287-300. Erratum in: Emerg Med Clin North Am. 2020 Nov;38(4):xiii. PMID:30940373.
 6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Barselfeber. Sist oppdatert 16.08.22, siden besøkt 24.08.22 helsedirektoratet.no  
 7. WHO. WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections. WHO; 2015. ISBN 978 92 4 154936 3 www.who.int  
 8. Smaill FM, Grivell RM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007482. DOI: 10.1002/14651858.CD007482.pub3. The Cochrane Library  
 9. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 05.10.2021. Siden besøkt 06.10.2021 helsedirektoratet.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU