Hopp til hovedinnhold

Svangerskaps- og barselsdepresjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Depresjon som inntreffer i svangerskapet eller etter fødselen. 
Forekomst:
Rundt 10%. Rundt 1/3 starter under graviditeten
Symptomer:
Nedstemthet, gråt, mangel på evne til å glede seg, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død
Funn:
Varierende grader av depressivt klinisk preg
Diagnostikk:
Labprøver og andre undersøkelser har ingen verdi utover differensialdiagnostisk
Behandling:
Avlastning og støtte fra familien, kognitiv terapi, ev. SSRI i tillegg ved alvorlig depresjon, ev. innleggelse.
 1. Brook Steen T, Eberhard-Gran M, Nordeng H, et al. Mental helse i svangerskapet. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. 2020. www.legeforeningen.no  
 2. O'Connor E, Senger CA, Henninger ML. Interventions to Prevent Perinatal Depression Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2019; 321: 588-601. pmid:30747970 PubMed  
 3. Eberhard-Gran M, Engelsen LY, Al-Zirqi I, Vangen S. Depressive symptoms and experiences of birthing mothers during COVID-19 pandemic. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Feb 4;142(3). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0450 DOI  
 4. Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Sep;27(9):995-1004. PubMed  
 5. Woody CA, Ferrari AJ, Siskind DJ, Whiteford HA, Harris MG. A systematic review and meta-regression of the prevalence and incidence of perinatal depression. J Affect Disord. 2017 Sep;219:86-92. PubMed  
 6. Langan RC, Goodbred AJ. Identification and management of peripartum depression. Am Fam Physician. 2016 May 15;93(10):852-858. PMID: 27175720 PubMed  
 7. Dennis CL, Dowswell T. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD001134. DOI: 10.1002/14651858.CD001134.pub3 DOI  
 8. Ko JY, Rockhill KM, Tong VT et al. Trends in Postpartum Depressive Symptoms - 27 States, 2004, 2008, and 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017; 66: 153-58. pmid:28207685 PubMed  
 9. Viktorin A, Meltzer-Brody S, Kuja-Halkola R et al. Heritability of Perinatal Depression and Genetic Overlap With Nonperinatal Depression. Am J Psychiatry 2016; 173: 158-65. pmid:26337037 PubMed  
 10. Räisänen S, Lehto SM, Nielsen HS, Gissler M, Kramer MR, Heinonen S. Risk factors for and perinatal outcomes of major depression during pregnancy. BMJ Open. 2014;4(11):e004883. PMID: 25398675 PubMed  
 11. Vigod SN, Wilson CA, Howard LM. Depression in pregnancy. BMJ. 2016 Mar 24;352:i1547. PMID: 27013603.
 12. Rasmussen MH, Poulsen GJ, Wohlfahrt J et al. Familial risk of postpartum depression. Acta Psychiatr Scand. 2022 Oct;146(4):340-349. pub 2022 Jul 25. PMID: 35731191. PubMed  
 13. Shakeel N, Sletner L, Falk RS et al. Prevalence of postpartum depressive symptoms in a multiethnic population and the role of ethnicity and integration. J Affect Disord. 2018 Dec 1;241:49-58. Epub 2018 Jul 24. PMID: 30096592. PubMed  
 14. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 15. Eberhard-Gran M, Slinning K, Rognerud M. Screening for barseldepresjon – en kunnskapsoppsummering. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 297-301. pmid:24518477 PubMed  
 16. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 09.03.2020 www.helsedirektoratet.no  
 17. Levis B, Negeri Z, Sun Y et al.; DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) EPDS Group. Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2020 Nov 11;371:m4022. PMID: 33177069 PubMed  
 18. Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. IS-1561. Helsedirektoratet, des. 2009. helsedirektoratet.no  
 19. Cooney GM, Dwan K, Greig CA, et al. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 12;9:CD004366. doi: 10.1002/14651858.CD004366.pub6. DOI  
 20. McCurdy AP, Boulé NG, Sivak A, Davenport MH. Effects of Exercise on Mild-to-Moderate Depressive Symptoms in the Postpartum Period: A Meta-analysis. Obstet Gynecol 2017; 129: 1087-1097. pmid:28486363 PubMed  
 21. Karyotaki E, Riper H, Twisk J, et al. Efficacy of Self-guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Depressive Symptoms: A Meta-analysis of Individual Participant Data. JAMA Psychiatry 2017; 74(4): 351-359. pmid:28241179 PubMed  
 22. Yonkers KA, Vigod S, Ross LE. Diagnosis, pathophysiology, and management of mood disorders in pregnant and postpartum women. Obstet Gynecol. 2011;117(4):961–977. PMID: 21860306 PubMed  
 23. Stephens S, Ford E, Paudyal P, Smith H. Effectiveness of Psychological Interventions for Postnatal Depression in Primary Care: A Meta-Analysis. Ann Fam Med. 2016 Sep;14(5):463-72. PMID: 27621164 PubMed  
 24. Ashford MT, Olander EK, Ayers S. Computer- or web-based interventions for perinatal mental health: A systematic review. J Affect Disord 2016; 197:134. PubMed  
 25. Van Lieshout RJ, Layton H, Savoy CD, et al. Effect of Online 1-Day Cognitive Behavioral Therapy–Based Workshops Plus Usual Care vs Usual Care Alone for Postpartum Depression A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2021. pmid:34495285 PubMed  
 26. Brown JV, Wilson CA, Ayre K, Robertson L, South E, Molyneaux E, Trevillion K, Howard LM, Khalifeh H. Antidepressant treatment for postnatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 2. Art. No.: CD013560. DOI: 10.1002/14651858.CD013560.pub2 DOI  
 27. Larsen ER et al. Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning. Kliniske retningslinjer, 2. udg. Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Publisert 2022. www.dsog.dk  
 28. Koren G., Nordeng H.. Antidepressant use during pregnancy: the benefit-risk ratio. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 157-63. pmid:22425404 PubMed  
 29. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J, et al. Antidepressant Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Defects. N Engl J Med 2014; 370: 2397-407. PMID: 25229934 PubMed  
 30. Furu K, Kieler H, Haglund B, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. BMJ 2015. PMID: 25888213 PubMed  
 31. Suarez EA, Bateman BT, Hernández-Díaz S et al. Association of Antidepressant Use During Pregnancy With Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. JAMA Intern Med. 2022 Oct 3;182(11):1149–60. Epub ahead of print. PMID: 36190722 PubMed  
 32. Huybrechts KF, Bateman BT, Pawar A, Bessette LG, Mogun H, Levin R, Li H, Motsko S, Scantamburlo Fernandes MF, Upadhyaya HP, Hernandez-Diaz S. Maternal and fetal outcomes following exposure to duloxetine in pregnancy: cohort study. BMJ. 2020 Feb 19;368:m237. pmid: 32075794 PubMed  
 33. Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, Maximos B, et al. Zuranolone for the treatment of postpartum depression. Am J Psychiatry 2023. PMID: 37491938 PubMed  
 34. Stewart DE, Vigod S. Postpartum Depression. N Engl J Med. 2016 Dec;375(22):2177-2186. PMID: 27959754. PubMed  
 35. Orsolini L, Bellantuono C. Serotonin reuptake inhibitors and breastfeeding: a systematic review. Hum Psychopharmacol. 2015 ;30:4-20. PMID: 25572308 PubMed  
 36. Eberhard-Gran M, Eskild A, Opjordsmoen S. Use of psychotropic medications in treating mood disorders during lactation : practical recommendations. CNS Drugs. 2006;20(3):187-98. PMID: 16529525. PubMed  
 37. Berle JO, Spigset O. Antidepressant use during breastfeeding. Curr Womens Health Rev 2011; 7: 28-34. pmid:22299006 PubMed  
 38. Leiknes KA, Cooke MJ, Jarosch-von Schweder L, Harboe I, Høie B. Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studies. Arch Womens Ment Health. 2015 Feb;18(1):1-39. PMID: 24271084 PubMed  
 39. Molyneaux E, Telesia LA, Henshaw C et al. Antidepressants for preventing postnatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD004363. DOI: 10.1002/14651858.CD004363.pub3 DOI  
 40. Lund N, Pedersen LH, Henriksen TB. Selective serotonin reuptake inhibitor exposure in utero and pregnancy outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 949-54. PubMed  
 41. Stephens S, Ford E, Paudyal P, Smith H. Effectiveness of psychological interventions for postnatal depression in primary care: a meta-analysis. Ann Fam Med 2016; 14:463. PMID: 27621164 PubMed  
 42. Dennis C-L, Hodnett E, Reisman HM, et al. Effect of peer support on prevention of postnatal depression among high risk women: multisite randomised controlled trial. BMJ 2009; 338: a3064. PMID: 19147637 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Randolf Terje Vågen, medisinsk fagsjef, Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital
 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
 • Gunnar Morken, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim