Hopp til hovedinnhold

For tidlig vannavgang

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spontan vannavgang før fødsel, uten tegn til rier
Forekomst:
6-12% av de fødende har spontan vannavgang uten rieaktivitet like før fødsel.
Symptomer:
Tilstanden øker risikoen for preterm fødsel og kan føre til en rekke andre perinatale og neonatale komplikasjoner, inklusive 1-2% risiko for føtal død. Spontan vannavgang før 37 uker skjer hos 3% og er årsak til 1/3 av alle for tidlige fødsler
Funn:
Pasientene skal legges inn ved mistanke om for tidlig vannavgang, allmennlegen skal ikke gjøre gynekologisk undersøkelse
Diagnostikk:
På sykehuset gjøres vaginal inspeksjon og det startes utredning og monitorering
Behandling:
Vannavgang før uke 37 vil vanligvis kreve aktiv behandling, antibiotika, ev. kortison, ev. induksjon av fødsel
 1. Sjøborg K, Bergøy Ø, Ellingsen L et al. Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM). Veileder i fødselshjelp 16. februar 2020. www.legeforeningen.no  
 2. Tchirikov M, Schlabritz-Loutsevitch N, Maher J, et al. Mid-trimester preterm premature rupture of membranes (PPROM): etiology, diagnosis, classification, international recommendations of treatment options and outcome. J Perinat Med. 2018;46(5):465-488. PMID: 28710882 PubMed  
 3. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol. 2007 Apr;109(4):1007-19. PMID: 17400872. PubMed  
 4. Alexander JM, Mercer BM, Miodovnik M, Thurnau GR, Goldenburg RL, Das AF, et al. The impact of digital cervical examination on expectantly managed preterm rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 1003-7. PubMed  
 5. Kenyon S, Pike K, Jones DR, Brocklehurst P, Marlow N, Salt A, Taylor DJ. Childhood outcomes after prescription of antibiotics to pregnant women with preterm rupture of the membranes: 7-year follow-up of the ORACLE I trial . Lancet 2008; 372: 1310-8. PubMed  
 6. Middleton P, Shepherd E, Flenady V, McBain RD, Crowther CA. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD005302. DOI: 10.1002/14651858.CD005302.pub3. DOI  
 7. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004454. DOI: 10.1002/14651858.CD004454.pub3. DOI  
 8. Brownfoot FC, Gagliardi DI, Bain E, Middleton P, Crowther CA. Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006764. DOI: 10.1002/14651858.CD006764.pub3. DOI  
 9. Hanley M, Sayres L, Reiff ES, Wood A, Grotegut CA, Kuller JA. Tocolysis: A Review of the Literature. Obstet Gynecol Surv. 2019;74(1):50-55. PMID: 30648727 PubMed  
 10. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD001058. DOI: 10.1002/14651858.CD001058.pub3. DOI  
 11. Bond DM, Middleton P, Levett KM, van der Ham DP, Crowther CA, Buchanan SL, Morris J. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004735.pub4 Cochrane (DOI)  
 12. Morris JM, Roberts CL, Bowen JR et al. Immediate delivery compared with expectant management after preterm pre-labour rupture of the membranes close to term (PPROMT trial): a randomised controlled trial. Lancet 2016; 387: 444-52. pmid:26564381 PubMed  
 13. Hakansson S, Kallen K. Impact and risk factors for early-onset group B streptococcal morbidity: analysis of a national, population-based cohort in Sweden 1997-2001. BJOG 2006 Dec;113(12):1452-1458. PubMed  
 14. van der Ham DP, van der Heyden JL, Opmeer BC, Mulder AL, Moonen RM, van Beek JH, et al. Management of late-preterm premature rupture of membranes: the PPROMEXIL-2 trial. Am J Obstet Gynecol 2012 Oct;207(4):276.e1-276.e10.
 15. Chapman E, Reveiz L, Illanes E, Bonfill Cosp X. Antibiotic regimens for management of intra-amniotic infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010976. DOI: 10.1002/14651858.CD010976.pub2. DOI  
 16. Tsoi E, Fuchs I, Henrich W, et al. Sonographic measurement of cervical length in preterm prelabor amniorrhexis. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 550-3. PubMed  
 17. French L. Prevention and treatment of postpartum endometritis. Curr Womens Health Rep 2003 Aug;3(4):274-279. PubMed  
 18. Lieman JM, Brumfield CG, Carlo W, Ramsey PS. Preterm premature rupture of membranes: is there an optimal gestational age for delivery? Obstet Gynecol 2005; 105: 12-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo