Hopp til hovedinnhold

Overtidig svangerskap

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et svangerskap er overtidig fra dag 294, dvs 42 fullgåtte uker
Forekomst:
Andelen kvinner som føder i uke 42 er rundt 5 % og i uke 43 0,1%
Symptomer:
Overtidighet
Funn:
Ingen spesielle kliniske funn
Diagnostikk:
Anbefales føtometri, ultralyd, CTG og cervixvurdering i uke 41
Behandling:
Avventende med hyppige kontroller, ev. fødselsinduksjon
 1. Morken N-H, Haavaldsen C, Heimstad R, et al. Overtidig svangerskap. Veileder i fødselshjelp 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no  
 2. Årstabeller for medisinsk fødselsregister 2017. Fødsler i Norge. Folkehelseinstituttet 2018. statistikkbank.fhi.no  
 3. Morken NH, Melve KK, Skjaerven R. Recurrence of prolonged and post-term gestational age across generations: maternal and paternal contribution. BJOG. 2011;118:1630-5 PubMed  
 4. Oberg AS, Frisell T, Svensson AC, Iliadou AN . Maternal and fetal genetic contributions to postterm birth: familial clustering in a population-based sample of 475,429 Swedish births. Am J Epidemiol 2013; 177: 531-7. pmid:23425630 PubMed  
 5. Olesen AW, Basso O, Olsen J. Risk of recurrence of prolonged pregnancy. BMJ 2003; 326: 476. British Medical Journal  
 6. Kortekaas JC, Kazemier BM, Ravelli AC, de Boer K, van Dillen J, Mol B, de Miranda E . Recurrence rate and outcome of postterm pregnancy, a national cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015; 193: 70-4. pmid:26247484 PubMed  
 7. Stotland NE, Washington AE, Caughey AB. Prepregnancy body mass index and the length of gestation at term. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 378. PubMed  
 8. Whitworth M, Bricker L, Mullan C. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007058. DOI: 10.1002/14651858.CD007058.pub3. DOI  
 9. Nakling J, Backe B. Adverse obstetric outcome in fetuses that are smaller than expected at second trimester routine ultrasound examination. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 846-51. PubMed  
 10. Finucane EM, Murphy DJ, Biesty LM et al. Membrane sweeping for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 2. Art. No.: CD000451. DOI: 10.1002/14651858.CD000451.pub3 DOI  
 11. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD001338. pmid: 24924489 PubMed  
 12. de Vaan MD, Ten Eikelder ML, Jozwiak M, Palmer KR, Davies-Tuck M, Bloemenkamp KW, Mol BWJ, Boulvain M. Mechanical methods for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Mar 30;3(3):CD001233. doi: 10.1002/14651858.CD001233.pub4. The Cochrane Library  
 13. Middleton P, Shepherd E, Morris J, Crowther CA, Gomersall JC. Induction of labour at or beyond 37 weeks' gestation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 7. Art. No.: CD004945. DOI: 10.1002/14651858.CD004945.pub5. Accessed 07 January 2021. The Cochrane Library  
 14. Wennerholm U-B, Saltvedt S, Wesssbweg A, et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. BMJ 2019; 367: l6131. doi:10.1136/bmj.l6131 DOI  
 15. Rydahl E, Declercq E, Juhl M, Maimburg RD. Routine induction in late-term pregnancies: follow-up of a Danish induction of labour paradigm. BMJ Open. 2019 Dec 16;9(12):e032815. PMID: 31848171 PubMed  
 16. Fox NS, Saltzman DH, Roman AS et al. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for labour induction: a meta-analysis. BJOG 2011; 118: 647-54. pmid:21332637 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU
 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo