Hopp til hovedinnhold

Seteleie og tverrleie

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Seteleie er lengdeleie der fosterets sete/fot er den forliggende del
Forekomst:
Insidens av seteleie er 4-5% av alle fødsler. Andelen er større ved for tidlig fødsel
Symptomer:
Det fremste symptomet vil være at den gravide ofte angir at hun kjenner mest spark nede ved symfysen
Funn:
Forliggende del er mindre, spissere og mykere enn hodet; fosterlyden kan høres over navlenivå
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved ultralyd
Behandling:
Enten vaginal forløsning eller elektivt keisersnitt
 1. Albrechtsen S, Bjellmo S, von Brandis P, et al. Setefødsel og ytre vending. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no  
 2. Årstabeller for Medisinsk fødselsregister og abortregisteret 2019: Fødsler i Norge. Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for Epidemiologi, 2020. statistikkbank.fhi.no  
 3. Toijonen AE, Heinonen ST, Gissler MVM, Macharey G. A comparison of risk factors for breech presentation in preterm and term labor: a nationwide, population-based case-control study. Arch Gynecol Obstet. 2020 Feb;301(2):393-403. PMID: 31741046 PubMed  
 4. Nassar N, Roberts CL, Cameron CA, Olive EC. Diagnostic accuracy of clinical examination for detection of non-cephalic presentation in late pregnancy: cross sectional analytic study. BMJ 2006; 333: 578-80. pmid: 16891327 PubMed  
 5. Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel V. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD000161. DOI: 10.1002/14651858.CD000161.pub2. Accessed 06 January 2021. The Cochrane Library  
 6. Bjellmo S, Andersen GL, Martinussen MP et al. Is vaginal breech delivery associated with higher risk for perinatal death and cerebral palsy compared with vaginal cephalic birth? Registry-based cohort study in Norway. BMJ Open. 2017 May 4;7(4):e014979. PMID: 28473516 PubMed  
 7. Hofmeyr GJ, Hannah M, Lawrie TA. Planned caesarean section for term breech delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2015, Issue 7. CD000166.pub2 Cochrane (DOI)  
 8. Hutton EK, Hofmeyr GJ, Dowswell T. External cephalic version for breech presentation before term. Cochrane Database of Syst Rev. 2015, Issue 7. CD000084.pub3. Cochrane (DOI)  
 9. Albrechtsen S, Berge LN, Børdahl PE, et al. Ytre vending av foster i seteleie til termin. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 589-90. PubMed  
 10. Cluver C, Gyte GML, Sinclair M, et al. Interventions for helping to turn term breech babies to head first presentation when using external cephalic version. Cochrane Database of Syst Rev. 2015, Issue 2. CD000184.pub4. Cochrane (DOI)  
 11. Collins S, Ellaway P, Harrington D, Pandit M, Impey LW. The complications of external cephalic version: results from 805 consecutive attempts. BJOG 2007; 114; 636-8. pmid: 17355270 PubMed  
 12. Bjellmo S, Andersen GL, Hjelle S et al. Does caesarean delivery in the first pregnancy increase the risk for adverse outcome in the second? A registry-based cohort study on first and second singleton births in Norway. BMJ Open. 2020 Aug 23;10(8):e037717. PMID: 32830116 PubMed  
 13. Impey LWM, Murphy DJ, Griffiths M, Penna LK on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. External Cephalic Version and Reducing the Incidence of Term Breech Presentation. BJOG 2017; 124: e178– e192. PMID: 28299867 PubMed  
 14. Hinderaker T, et al. The impact of intra-uterine factors on neonatal hip instability. An analysis of 1,059,479 children in Norway. Acta Orthop Scand 1994; 65: 239-42. PubMed  
 • Solveig Bjellmo, PhD, overlege avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer, Ålesund sjukehus
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU