Hopp til hovedinnhold

Perinealruptur og sfinkterskade ved vaginal forløsning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ruptur av analsfinkter ved vaginal forløsning
Forekomst:
I Norge er insidensen av ruptur grad 3 og 4 funnet å være 2% 
Symptomer:
Uoppdaget eller inadekvat behandlet sfinkterskade kan gi symptomer som anal inkontinens, smerter ved defekasjon, urgency, dyspareuni
Funn:
Svekket analsfinkter
Diagnostikk:
Anal ultralyd kan være aktuell undersøkelse
Behandling:
Forebyggende behandling er sentralt. Ved oppstått skade gjøres kirurgi
 1. Laine K et al. Perinealskade og anal sfinkterskade ved fødsel. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Siden besøkt 27.04.22 www.legeforeningen.no  
 2. Berg MR, Sahlin Y. Follow-up of postpartum anal sphincter injuries. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Jan 20;140(2). Norwegian, English. doi: 10.4045/tidsskr.19.0361 DOI  
 3. Hals E, Oian P, Pirhonen T, et al. A multicenter interventional program to reduce the incidence of anal sphincter tears. Obstet Gynecol 2010; 116: 901-8. PubMed  
 4. Chill HH, Lipschuetz M, Atias E et al. Obstetric anal sphincter injury in adolescent mothers. BMC Pregnancy Childbirth. 2021 Aug 18;21(1):564. PMID: 34407794 PubMed  
 5. Bols EM, Hendriks EJ, Berghmans BC, et al. A systematic review of etiological factors for postpartum fecal incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89:302. PubMed  
 6. Aasheim V, Nilsen ABV, Reinar LM, Lukasse M. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.pub3. Accessed 27 April 2022. The Cochrane Library  
 7. Berg MR, Sahlin Y. Anal incontinence and unrecognized anal sphincter injuries after vaginal delivery- a cross-sectional study in Norway. BMC Womens Health. 2020 Jun 22;20(1):131. PMID: 32571291 PubMed  
 8. Scheer I, Thakar R, Sultan AH. Mode of delivery after previous obstetric anal sphincter injuries (OASIS)--a reappraisal? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20(9):1095-1101. PubMed  
 9. Baghestan E, Irgens LM, Bordahl PE, Rasmussen S. Risk of recurrence and subsequent delivery after obstetric anal sphincter injuries. BJOG 2012;119(1):62-69. PubMed  
 10. Webb SS, Yates D, Manresa M et al. Impact of subsequent birth and delivery mode for women with previous OASIS: systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2017 Apr;28(4):507-514. Epub 2016 Dec 26. PMID: 28025682 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim