Hopp til hovedinnhold

Akutt fettlever i svangerskap

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Svangerskapsspesifikk tilstand med akutt utvikling av fettlever og multiorgansvikt
Forekomst:
Insidens er 1 tilfelle per 10 000 til 15 000 fødsler
Symptomer:
Nedsatt allmenntilstand med kvalme, oppkast og magesmerter, hudkløe, etter hvert gulsott
Funn:
Medtatt gravid med svekket allmenntilstand, etter hvert ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser viser forhøyede transaminaser og bilirubin, nedsatt trombocyttall
Behandling:
Rask forløsning og generell intensivbehandling
  1. Lee NM, Brady CW. Liver disease in pregnancy. World J Gastroenterol 2009; 15: 897-906. PubMed  
  2. Macsali F, Sugulle M. Akutt fettlever i svangerskapet (AFLP). Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no  
  3. Qiang Wei, Li Zhang and Xinghui Liu. Clinical diagnosis and treatment of acute fatty liver of pregnancy: A literature review and 11 new cases. J.Obstet.Gynarcol. Res. 2010; 36: 751-756. PubMed  
  4. Liu J, Ghaziani TT, Wolf JL. Acute fatty liver disease of pregnancy: Updates in pathogenesis, diagnosis, and management. Am J Gastroenterol 2017. pmid:28291236 PubMed  
  5. Guntupalli SR, Steingrub J. Hepatic disease and pregnancy: An overveiw over diagnosis and management. Crit Care Med; 2005:33, 332-9.
  6. Lee RH. Acute fatty liver of pregnancy. UpToDate, last updated Jul 02, 2018. UpToDate  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Lorentzen, overlege, dr. med., spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer, Rikshospitalet, Oslo