Hopp til hovedinnhold

Akutt fettlever i svangerskap

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Svangerskapsspesifikk tilstand med akutt utvikling av fettlever og multiorgansvikt
Forekomst:
Insidens er 1 tilfelle per 10 000 til 15 000 fødsler
Symptomer:
Nedsatt allmenntilstand med kvalme, oppkast og magesmerter, hudkløe, etter hvert gulsott
Funn:
Medtatt gravid med svekket allmenntilstand, etter hvert ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser viser forhøyede transaminaser og bilirubin, nedsatt trombocyttall
Behandling:
Rask forløsning og generell intensivbehandling
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Lorentzen, overlege, dr. med., spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer, Rikshospitalet, Oslo