Hopp til hovedinnhold

Ektopisk svangerskap

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Implantasjon av befruktet egg utenfor uterinhulen. Egget er lokalisert til tuben i 95% av tilfellene. Tidligere tubeoperasjon, salpingitt eller ektopisk svangerskap disponerer
Forekomst:
Beregnet prevalens er 1-2% av alle svangerskap
Symptomer:
Typisk symptomtriade er uteblitt menstruasjon, smerte og sparsom vaginalblødning hos en gravid i 6.-8. svangerskapsuke
Funn:
Er vanligvis blødning, ømhet og lokal oppfylning
Diagnostikk:
hCG er som regel forhøyet og transvaginal ultralyd bekrefter i de aller fleste tilfeller diagnosen
Behandling:
Kirurgisk behandling med laparoskopisk teknikk er hovedbehandlingen

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL