Hopp til hovedinnhold

Ektopisk svangerskap

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Implantasjon av befruktet egg utenfor uterinhulen. Egget er lokalisert til tuben i 95% av tilfellene. Tidligere tubeoperasjon, salpingitt eller ektopisk svangerskap disponerer
Forekomst:
Beregnet prevalens er 1-2% av alle svangerskap
Symptomer:
Typisk symptomtriade er uteblitt menstruasjon, smerte og sparsom vaginalblødning hos en gravid i 6.-8. svangerskapsuke
Funn:
Er vanligvis blødning, ømhet og lokal oppfylning
Diagnostikk:
hCG er som regel forhøyet og transvaginal ultralyd bekrefter i de aller fleste tilfeller diagnosen
Behandling:
Kirurgisk behandling med laparoskopisk teknikk er hovedbehandlingen
 1. Skorstad M. et al. Ektopisk graviditet. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. Hentet 20.09.2021. www.legeforeningen.no  
 2. Jurkovic D, Wilkinson H. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. BMJ 2011; 342: d3397. PMID: 21665933 PubMed  
 3. Nielsen SK, Møller C, Glavind-Kristensen M. Abdominal ectopic pregnancy. Ugeskr Laeger. 2020 Apr 6;182(15):V08190467. Danish. PMID: 32286219.
 4. Hajenius PJ, Mol F, Mol BWJ, Bossuyt PMM, Ankum WM, Van der Veen F. Interventions for tubal ectopic pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD000324. pmid: 17253448 PubMed  
 5. Hoyer-Sørensen C, Svenningsen R, Mathew S, Andreasen S. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi. Ektopisk graviditet. Sist revidert 2015. legeforeningen.no  
 6. Stein JC, Wang R, Adler N, et al. Emergency physician ultrasonography for evaluating patients at risk for ectopic pregnancy: a meta-analysis. Ann Emerg Med 2010; 56: 674-83. PubMed  
 7. Svenningsen R, Langebrekke A, Qvigstad E. Interstitielle graviditeter - diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2242-4. PubMed  
 8. Menon S, Colins J, Barnhart KT. Establishing a human chorionic gonadotropin cutoff to guide methotrexate treatment of ectopic pregnancy: a systematic review. Fertil Steril 2007; 87: 481-4. PubMed  
 9. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin no. 94: medical management of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol. 2008;111(6):1479–1485. pmid: 18515537 PubMed  
 10. Hendriks E, Rosenberg R, Prine L. Ectopic Pregnancy: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2020 May 15;101(10):599-606. PMID: 32412215.
 11. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine . Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion. Fertil Steril 2013; 100(3): 638-44. pmid:23849842 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL