Hopp til hovedinnhold

Fastsittende placenta

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Placenta er sammenvokst med livmoren.
Forekomst:
Er beregnet å være ca. 1 per 500 fødsler til 1 per 2500 fødsler
Symptomer:
Typisk er kraftig og ukontrollert blødning like etter fødsel når morkaken skal løsne fra endometriet
Funn:
Ingen unormale funn ved vanlig klinisk undersøkelse før fødsel
Diagnostikk:
Transvaginal ultralyd
Behandling:
Intensivbehandling i forbindelse med fødsel når diagnosen ikke er stilt på forhånd, ellers elektiv sectio eller hysterektomi
 1. Nyfløt LT, Pettersen S, Ebbing C, et al. Invasiv placenta, placenta previa og vasa previa. Veileder i fødselshjelp, 16. februar 2020. www.legeforeningen.no  
 2. Publications Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine, Belfort MA. Placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 2010; 203: 430-9. pmid:21055510 PubMed  
 3. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2006; 107: 1226-32. PubMed  
 4. Oyelese Y, Smulian JC. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. Obstet Gynecol 2006; 107: 927-41. PubMed  
 5. Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, Colmorn LB, Klungsoyr K, Bjarnadottir RI, et al. Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG. 2016;123:1348-55. PubMed  
 6. Warshak CR, Eskander R, Kull AD, et al. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol 2006; 108: 573. PubMed  
 7. Warshak CR, Ramos GA, Eskander R, et al. Effect of predelivery diagnosis in 99 consecutive cases of placenta accreta. Obstet Gynecol 2010; 115: 65-9. PubMed  
 8. Gholitabar M, Ullman R, James D, et al. Caesarian section: summary of updated NICE guidance. BMJ 2011; 343: d7108. BMJ (DOI)  
 9. Robinson BK, Grobman WA. Effectiveness of timing strategies for delivery of individuals with placenta previa and accreta. Obstet Gynecol 2010; 116: 835-42. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU