Hopp til hovedinnhold

Stumpt traume mot buken under graviditeten

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bilulykker, motorsykkelulykker, vold i hjemmet og fall er de viktigste årsakene til stumpe traumer i svangerskapet. Kan medføre løsning av placenta
Forekomst:
I USA er det vist at 6-7% av gravide utsettes for traumer
Symptomer:
Abdominalskade
Funn:
Vanskelig å vurdere abdomen hos høygravid kvinne
Diagnostikk:
Ultralyd + ev. andre undersøkelser av vitale organer
Behandling:
Avhenger av skadens omfang
  1. Murphy NJ, Quinlan JD. Trauma in pregnancy: assessment, management, and prevention. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):717-22. PMID: 25403036. PubMed  
  2. Brookfield KF, Gonzalez-Quintero VH, Davis JS, Schulman CI. Maternal death in the emergency department from trauma. Arch Gynecol Obstet. 2013 Mar 7.
  3. Luley T, Fitzpatrick CB, Grotegut CA, Hocker MB, Myers ER, Brown HL. Perinatal implications of motor vehicle accident trauma during pregnancy: identifying populations at risk. Am J Obstet Gynecol. 2013 Feb 21.
  4. Brown HL. Trauma in pregnancy. Obstet Gynecol. 2009; 114(1):147-60. PubMed  
  5. Glantz C, Purnell L. Clinical utility of sonography in the diagnosis and treatment of placental abruption. J Ultrasound Med. 2002;21(8):837–840. PMID: 12164566. PubMed  
  6. Kopelman TR, Berardoni NE, Manriquez M, Gridley D, Vail SJ, Pieri PG, et al. The ability of computed tomography to diagnose placental abruption in the trauma patient. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Jan. 74(1):236-41.
  7. Mendez-Figueroa H, Dahlke JD, Vrees RA, Rouse DJ. Trauma in pregnancy: an updated systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2013; 209(1):1–10. PMID: 23333541. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Backe, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim