Hopp til hovedinnhold

HELLP-syndromet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hemolyse, økning i konsentrasjonen av leverenzymer og trombocytopeni i svangerskap. Klassifiseres enten som en atypisk form for preeklampsi eller som en komplikasjon til alvorlig preeklampsi
Forekomst:
Det angis at 10-20% av gravide med alvorlig preeklampsi utvikler HELLP-syndrom
Symptomer:
Pasient med preeklampsi som får magesmerter (90%), kvalme og oppkast (ca. 50%) og forandringer i klinisk kjemiske verdier
Funn:
Forhøyet blodtrykk, ødemer, ev. palpasjonssmerter ved leveren
Diagnostikk:
Blodprøver viser svekket leverfunksjon, økte leverenzymer, økt LDH, nedsatt blodplatetall
Behandling:
Den eneste kjente kurative behandling er forløsning med fjerning av alt placentarvev
 1. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: clinical issues and management. A Review. BMC Pregnancy Childbirth. 2009 Feb 26;9:8. DOI: 10.1186/1471-2393-9-8. DOI  
 2. Sibai BM. HELLP syndrome. UpToDate, last updated Aug 25, 2020. UpToDate  
 3. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982; 142: 159-67. PubMed  
 4. Hemant S, Chabi S, Frey D. Review Article. Hellp syndrome. J Obstet Gynecol India 2009; 59: 30-40. PubMed  
 5. Abildgaard U, Heimdal K. Pathogenesis of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count (HELLP): a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 166:117. PubMed  
 6. Staff A, Kvie A, Langesæter E, et al. Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi. Veileder i fødselshjelp, 2020. www.legeforeningen.no  
 7. Alfirevic Z, Stampalija T, Dowswell T. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007529. DOI: 10.1002/14651858.CD007529.pub4. DOI  
 8. Stampalija T, Gyte GM, Alfirevic Z. Utero-placental Doppler ultrasound for improving pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev. 2010 (9):CD008363. PubMed PMID: 20824875. PubMed  
 9. NICE guideline. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. Published date: 25 June 2019. www.nice.org.uk  
 10. Martin JN. HELLP syndrome. BMJ Best Practice, last updated 10 Mar 2021. bestpractice.bmj.com  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo