Hopp til hovedinnhold

Hudlidelser i svangerskapet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Omfatter godartede hudforandringer som skyldes normale hormonelle og immunologiske endringer i svangerskap, endring av eksisterende hudsykdommer eller svangerskapsspesifikke hudsykdommer
Forekomst:
Hudforandringer er svært vanlig under svangerskapet
Symptomer:
Ulike former for utslett, ofte med karakteristisk utbredelse, med eller uten kløe.
Funn:
Avhenger av årsak.
Diagnostikk:
Ved hudlidelser ut over normale svangerskapsrelaterte utslett kan blodprøver, sjeldnere biospi være påkrevd
Behandling:
Vanlige svangerskapsrelaterte plager trenger stort sett ingen behandling, fuktighetskrem kan dempe plager. Andre tilstander kan kreve antihistaminer, topikale eller perorale kortikosteroider eller annen behandling
 1. Tunzi M, Gray GR. Common skin conditions during pregnancy. Am Fam Physician 2007; 75: 211-8. PubMed  
 2. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2 DOI  
 3. 3. Oakley AM, Patel BC. Stretch Marks. [Updated 2020 Aug 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Kravvas G, Veitch D, Al-Niaimi F. The use of energy devices in the treatment of striae: a systematic literature review. J Dermatolog Treat 2019; 30: 294-302. pmid:30049244 PubMed  
 5. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. PMID:25294508 PubMed  
 6. Chauhan G, Tadi P. Physiology, Postpartum Changes. [Updated 2020 Dec 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021 [url]Chauhan G, Tadi P. Physiology, Postpartum Changes. [Updated 2020 Dec 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 09 Feb 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/[/url]
 7. Rajaratnam R, Halpern J, Salim A, Emmett C. Interventions for melasma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003583. DOI: 10.1002/14651858.CD003583.pub2. Accessed 10 February 2021. The Cochrane Library  
 8. Motosko CC, Bieber AK, Pomeranz MK et al. Physiologic changes of pregnancy: A review of the literature. Int J Womens Dermatol. 2017 Oct 21;3(4):219-224. PMID: 29234716 PubMed  
 9. Kroumpouzos G, Cohen LM. Dermatoses of pregnancy. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 1-19. PubMed  
 10. Katz K. Palmar Erythema of Pregnancy. Images in clinical medicine. N Engl J Med 2023. doi:10.1056/NEJMicm2210742 DOI  
 11. Yang CS, Teeple M, Muglia J, Robinson-Bostom L. Inflammatory and glandular skin disease in pregnancy. Clin Dermatol. 2016 May-Jun;34(3):335-43. Epub 2016 Feb 11. PMID: 27265071.
 12. Vaughan S, Ambros-Rudolph C, Nelson-Piercy C. Skin disease in pregnancy. Clinical review. BMJ 2014; 348: g3489. BMJ (DOI)  
 13. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. ESMO Guidelines Working Group. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013 Oct;24 Suppl 6:vi160-70. Epub 2013 Jun 27. PMID: 23813932.
 14. Still R, Brennecke S. Melanoma in pregnancy. Obstet Med. 2017 Sep;10(3):107-112. Epub 2017 Mar 20. PMID: 29051777 PubMed  
 15. Bechtel MA. Pruritus in Pregnancy and Its Management. Dermatol Clin. 2018 Jul;36(3):259-265. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29929597.
 16. Roth MM, Cristodor P, Kroumpouzos G. Prurigo, pruritic folliculitis, and atopic eruption of pregnancy: Facts and controversies. Clin Dermatol. 2016 May-Jun;34(3):392-400. Epub 2016 Feb 13. PMID: 27265078.
 17. Adhikari B, Khan MAB. Pruritus Gravidarum. 2020 Jul 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 32809655. Accessed 10.02.21 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 18. Engineer L, Bhol K, Ahmed AR. Pemphigoid gestationis: a review. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 483-91. PubMed  
 19. Oppegaard K et al. Intrahepatisk svangerskapskolestase. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. [hentet 10. februar 2021] www.legeforeningen.no  
 20. Kurien G, Badri T. Dermatoses of Pregnancy. [Updated 2020 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. Accessed 11 Feb. 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim