Hopp til hovedinnhold

Hematologiske problemer i svangerskapet

Publisert:
Sist revidert av:


 • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018
 • Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020
 1. Jacobsen EM, Jacobsen AF, Sun C et al. Anemi og graviditet. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening, 2020. Siden besøkt 02.10.2020 www.legeforeningen.no  
 2. Milman N. Prepartum anaemia: prevention and treatment. Ann Hematol. 2008 Dec;87(12):949-59. Epub 2008 Jul 19. PMID: 18641987.
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Siden besøkt 02.10.2020 www.helsedirektoratet.no  
 4. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Dowswell T, et al. Intermittent oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2012 Jul 11; 7: CD009997. The Cochrane Library  
 5. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD004736. DOI: 10.1002/14651858.CD004736.pub5. DOI  
 6. Little MP, Brocard P, Elliott P, Steer PJ. Hemoglobin concentration in pregnancy and perinatal mortality: a London-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2017; 193: 220-6. pmid:16021083 PubMed  
 7. Cantor A, Bougatsos C et al. TI Routine iron supplementation and screening for iron deficiency anemia in pregnancy: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2015; 162: 566. pmid:25820661 PubMed  
 8. Kahrs BH, Tiller H, Haugen G et al. Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening 2020. Siden besøkt 02.10.2020 www.legeforeningen.no  
 9. Tiller H, Kahrs BH, Haugen G et al. Alloimmunisering mot trombocytt-antigener (inkl FNAIT). Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening 2020. Siden besøkt 02.10.2020
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL