Hopp til hovedinnhold

Intrahepatisk svangerskapskolestase

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Intrahepatisk kolestase i 2. eller 3. trimester uten kjent årsak
Forekomst:
Det angis en insidens på 0,2-2% i Skandinavia, det vil si rundt 120-1200 tilfeller årlig i Norge
Symptomer:
Kløe uten utslett. Det oppstår vanligvis i 3. trimester, men kan forekomme også i 2. trimester
Funn:
Kliniske funn er som regel fraværende, ev. kloremerker, ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser viser økt gallesyrer, og ev. andre patologiske leverprøver
Behandling:
Det er usikker effekt av annet enn symptomlindrende behandling. Tidligere forløsning er anbefalt ved gallesyrenivå > 100 µmol/L
 1. Oppegaard K, Johansen N, Alnæs-Katjavivi, Sørbye IK. Intrahepatisk svangerskapskolestase. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Siden besøkt 04.06.2021 www.legeforeningen.no  
 2. Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2014 Jul;124(1):120-133. PMID: 24901263.
 3. Piechota J, Jelski W. Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy: Review of the Literature. J Clin Med. 2020;9(5):1361. PMID:32384779. PubMed  
 4. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. PMID:25294508 PubMed  
 5. Staff A. Svangerskapskløe er oftest - men ikke alltid - ufarlig. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 16: 127. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Walker KF, Chappell LC, Hague WM, Middleton P, Thornton JG. Pharmacological interventions for treating intrahepatic cholestasis of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 27;7(7):CD000493. doi: 10.1002/14651858.CD000493.pub3. The Cochrane Library  
 7. Ovadia C, Sajous J, Seed PT et al. Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Apr 26:S2468-1253(21)00074-1. Epub ahead of print. PMID: 33915090.
 8. Wikström Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M, Thorsell M, Ludvigsson JF, Marschall HU. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study. J Hepatol. 2015;63(2):456-461. PMID:25772037. PubMed  
 9. Svensk Gastroenterologisk Förening. Leversjukdom under graviditet – graviditet vid leversjukdom, 2013. Siden besøkt 09.06.2021.
 10. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet 2019; 393: 899-909. pmid:30773280 PubMed  
 11. Brouwers L, Koster MP, Page-Christiaens GC, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: maternal and fetal outcomes associated with elevated bile acid levels. Am J Obstet Gynecol 2015. pmid:25046809 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørg Lorentzen, overlege, dr. med., spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer, Rikshospitalet, Oslo