Hopp til hovedinnhold

Seksuelt overførte sykdommer i svangerskapet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Svangerskapsomsorgen. Helsedirektoratet. Oslo, sist oppdatert august 2019.
 • Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo, sist revidert juni 2020.
 • Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo, sist oppdatert nov 2016.
 • Smittevernveilederen. Folkehelseinstituttet. Oslo, sist oppdatert februar 2020.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Siden besøkt 02.10.2020
 2. Majeroni BA, Ukkadam S. Screening and treatment for sexually transmitted infections in pregnancy. Am Fam Physician 2007; 76: 265-70. PubMed  
 3. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 10.06.2019. Siden besøkt 06.10.2020.
 4. Cluver C, Novikova N, Eriksson DOA, Bengtsson K, Lingman GK. Interventions for treating genital Chlamydia trachomatis infection in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD010485. DOI: 10.1002/14651858.CD010485.pub2 DOI  
 5. Nodenes K, Landaas ET, Dimova-Svetoslavova et al. Genital klamydiainfeksjon. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020. www.legeforeningen.no  
 6. Romøren M, Olsen AO, Kløvstad H. Klamydiainfeksjon. Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 09.11.2016 www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 7. Nodenes K, Gammelsrud KW, Findal-Drammen G. Gonoré. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020. www.legeforeningen.no  
 8. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Gonoré - veileder for helsepersonell. . Sist oppdatert 07.04.2019.
 9. Romøren M, Olsen AO, Kløvstad H. Gonoré. Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 14.04.2020 www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 10. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Hepatitt B - veileder for helsepersonell. . Sist oppdatert 08.04.2022, hentet 17.10.2022. www.fhi.no  
 11. Findal-Drammen G, Hesvold KV, Reikvam DH. Virale infeksjoner hos gravide. Hepatitt B. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020. www.legeforeningen.no  
 12. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 08.04.2022. Siden besøkt 08.06.2022 www.fhi.no  
 13. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Herpes simplexvirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 17.04.2019. Siden besøkt 10.12.2020. www.fhi.no  
 14. Findal-Drammen G, Nodenes K, Kro GAB, Barlinn R. Virale infeksjoner hos gravide. Genital herpes. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020. www.legeforeningen.no  
 15. Andrews WW, Kimberlin DF, Whitley R, Cliver S, Ramsey PS, Deeter R. Valacyclovir therapy to reduce recurrent genital herpes in pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2006; 194: 774-81. PubMed  
 16. Watts DH, Brown ZA, Money D, Selke S, Huang ML, Sacks SL, et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of acyclovir in late pregnancy for the reduction of herpes simplex virus shedding and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 836-43. PubMed  
 17. Folkehelseinstituttet. Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet; 05.03.2019; hentet 07.10.2020 www.fhi.no  
 18. Wæhre T, Berntzen LD, Kran AMB, Findal-Drammen G. Virale infeksjoner hos gravide. Hiv. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2020 www.legeforeningen.no  
 19. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen. Syfilis - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 07.04.2019. Siden besøkt 07.10.2020. www.fhi.no  
 20. Silver BJ, Guy RJ, Kaldor JM et al. Trichomonas vaginalis as a cause of perinatal morbidity: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Dis. 2014 Jun;41(6):369-76. PMID: 24825333.
 21. Romøren M, Juvkam KH, Moi H. Trichomoniasis. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, Sist oppdatert 09.2016
 22. Gülmezoglu AM, Azhar M. Interventions for trichomoniasis in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD000220. DOI: 10.1002/14651858.CD000220.pub2. DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo