Hopp til hovedinnhold

Placenta previa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Placenta som helt eller delvis dekker indre mormunn
Forekomst:
Blødning fra placenta previa utgjør 20% av alle blødninger i siste halvdel av svangerskapet
Symptomer:
Blødninger som opptrer uventet og vanligvis uten smerter eller kontraksjoner
Funn:
Påvises ved ultralyd i uke 18. Vanligvis ingen kliniske funn. 
Diagnostikk:
Tilstanden påvises ved rutine ultralyd og følges i spesialistheletjenesten. 
Behandling:
Pasienten skal innlegges straks ved kjent/sikker diagnose. Ev. behandling vurderes i det enkelte tilfelle
 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. American Family Physician  
 2. Nyfløt LT, Pettersen S, Ebbing C, et al. Invasiv placenta, placenta previa og vasa previa. Veileder i fødselshjelp 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no  
 3. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previous cesarean delivery and risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol 2006; 107: 771-8. pmid:16582111 PubMed  
 4. Martinelli KG, Garcia ÉM, Santos Neto ETD, Gama SGND. Advanced maternal age and its association with placenta praevia and placental abruption: a meta-analysis. Cad Saude Publica. 2018 Feb 19;34(2):e00206116. PMID: 29489954 PubMed  
 5. Silver RM. Abnormal Placentation: Placenta Previa, Vasa Previa, and Placenta Accreta. Obstet Gynecol. 2015 Sep;126(3):654-668. PubMed  
 6. Quant HS, Friedman AM, Wang E, et al. Transabdominal ultrasonography as a screening test for second-trimester placenta previa. Obstet Gynecol 2014; 123:628. PubMed  
 7. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 1458-61. PubMed  
 8. Silver RM. Placenta accreta spectrum: Clinical features, diagnosis, and potential consequences. UpToDate, last updated Jan 06, 2022. UpToDate  
 9. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Placenta praevia and placenta praevia accreta: diagnosis and management. Guideline No. 27. London: RCOG, 2005.
 10. Spong CY, Mercer BM, D'alton M, et al. Timing of indicated late-preterm and early-term birth. Obstet Gynecol 2011; 118:323. PubMed  
 11. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG committee opinion no. 560: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. Obstet Gynecol 2013; 121:908. PubMed  
 12. Neilson JP. Interventions for suspected placenta praevia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD001998. DOI: 10.1002/14651858.CD001998. DOI  
 13. Lockwood CJ, Russo-Stieglitz K. Placenta previa: Management. UpToDate, last updated Jan 30, 2019. UpToDate  
 14. Vergani P, Ornaghi S, Pozzi I, et al. Placenta previa: distance to internal os and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2009; 201: 227-9. PubMed  
 15. Vahanian SA, Lavery JA, Ananth CV et al. Placental implantation abnormalities and risk of preterm delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2015; 213: S78-90. pmid:26428506 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo