Hopp til hovedinnhold

Placentaløsning, abruptio placentae

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
For tidlig løsning fra livmorveggen av normal implantert placenta før fødsel
Forekomst:
Det antas at knapt 1% av alle svangerskap kompliseres av større eller mindre placentaløsning
Symptomer:
Smertefull vaginalblødning i kombinasjon med uterin ømhet og stramning, ryggsmerter
Funn:
Stram uterus og øm fundus ved palpasjon, det trenger ikke være utvendig blødning
Diagnostikk:
Diagnosen er klinisk, men ultralyd gjøres blant annet for å utelukke placenta previa
Behandling:
Avhenger av omfanget av løsningen, men ved større løsninger gjøres umiddelbart keisersnitt
 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. pmid: 17477103 PubMed  
 2. Staff A, Holme AM, Turowski G, et al. Placenta. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no  
 3. Folkehelseinstituttet. Flere keisersnitt. www.fhi.no. Sist oppdatert 15.10.2007.
 4. Tikkanen M, Luukkaala T, Gissler M, et al. Decreasing perinatal mortality in placental abruption. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92:298. PubMed  
 5. Downes KL, Shenassa ED, Grantz KL. Neonatal Outcomes Associated With Placental Abruption. Am J Epidemiol 2017; 186:1319. American Journal of Epidemiology  
 6. Rasmussen S. Abruptio placentae - relationship with other placental dysfunction related conditions. Norsk Epidemiologi 2007; 17: 191-7. PubMed  
 7. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previous cesarean delivery and risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol 2006; 107: 771-8. PubMed  
 8. Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90: 140-9. pmid:21241259 PubMed  
 9. Fadl SA, Linnau KF, Dighe MK. Placental abruption and hemorrhage-review of imaging appearance. Emerg Radiol. 2019;26(1):87-97. PMID: 30159815 PubMed  
 10. Neilson JP. Interventions for treating placental abruption. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003247. DOI: 10.1002/14651858.CD003247. DOI  
 11. Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption: Management and long-term prognosis. UpToDate, last updated Jan 04, 2022. UpToDate  
 12. DeRoo L, Skjærven R, Wilcox A et al. Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. Eur J Epidemiol 2016; 31: 501-11. pmid:26177801 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo