Hopp til hovedinnhold

Preeklampsi og hypertensive svangerskapskomplikasjoner

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Et spekter av tilstander. Preeklampsi er BT ≥ 140 mmHg systolisk og/eller ≥ 90 mmHg diastolisk etter uke 20, ledsaget av proteinuri eller annen organaffeksjon. Kan kompliseres med eklampsi og HELLP
Forekomst:
Rundt 25 per 1000 svangerskap i Norge
Symptomer:
Asymptomatisk eller ved alvorlig preeklampsi hodepine, synsforstyrrelser, uro, magesmerter, raskt økende ødem eller tungpust
Funn:
Forhøyet blodtrykk ved to separate målinger, proteinuri, ev. kraftig vektøkning/ødemer, lave SF-mål, palp. øm øvre hø. kvadrant 
Diagnostikk:
BT og proteinuri undersøkes rutinemessig gjennom svangerskapet. Hb, trombocytter, ASAT, ALAT, LD, urinsyre, kreatinin ved mistanke om preeklampsi 
Behandling:
Fødsel er det eneste som gjør at tilstanden går tilbake. Kan tilsi induksjon av fødsel før termin. Antihypertensiv behandling ved BT > 150/100 mmHg

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Kontroller i allmennpraksis

Kontroller i spesialisthelsetjenesten

Trygdemedisin

Sykmelderveileder

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentral kilde

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kjell Åsmund Salvesen, overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital. Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer, NTNU