Hopp til hovedinnhold

Urininkontinens i svangerskap og etter fødsel

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Svangerskap og fødsel er etablerte risikofaktor for urininkontinens
Forekomst:
Nyoppstått urininkontinens i svangerskapet varierer fra 15–50%. Etter fødsel varierer mellom 4–26%
Symptomer:
Stressinkontinens er hyppigst, ev. urge- eller blandingsinkontinens
Funn:
Redusert kontraksjonsevne i bekkenbunnsmuskulatur, provokasjonstest kan utløse urinlekkasje
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Knipeøvelser anbefales for å forebygge og behandle inkontinensplagene
 • Stian Langeland Wesnes, allmennlege, Krambua Legesenter
 1. Woodley SJ, Lawrenson P, Boyle R, Cody JD, Mørkved S, Kernohan A, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. No.: CD007471. DOI: 10.1002/14651858.CD007471.pub4. Accessed 04 October 2021. The Cochrane Library  
 2. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K, et al. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG 2009; 116: 700-7. PubMed  
 3. Wesnes SL, Rortveit G, Bo K, et al. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007; 109: 922-8. PubMed  
 4. Rørtveit G, Hannestad YS. Sammenheng mellom forløsningsmetode og bekkenbunnssvikt. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1848-52. doi:10.4045/tidsskr.13.0860 DOI  
 5. Mørkved S, Bø K. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic review. Br J Sports Med. 2014;48(4):299-310. doi: 10.1136/bjsports-2012-091758.
 6. Abrams,P, Cardozo, L, Wagg, A, Wein, A. (Eds) Incontinence 6th Edition (2017). ICI-ICS. International Continence Society, Bristol UK, ISBN: 978-0956960733
 7. Wesnes S, Hunsaar S, Bo K, et al. Urinary incontinence and weight gain during pregnancy. A cohort study. Am J Epidemiol 2010; 172: 1034-44. American Journal of Epidemiology  
 8. Hagen S, Elders A, Stratton S, Sergenson N, Bugge C, Dean S et al. Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial BMJ 2020; 371 :m3719. PMID:33055247 PubMed  
 9. Thom DH, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89: 1511-22. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL