Hopp til hovedinnhold

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Funn av 105 eller mer uropatogene bakterier/mL urin med samme mikrobe og resistensmønster i to påfølgende urinprøver med to ukers mellomrom hos en gravid person uten symptomer fra urinveiene
Forekomst:
Forekommer hos 2-10% av gravide
Symptomer:
Asymptomatisk
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Urindyrkning og resistensbestemmelse, screening i første trimester ved økt risiko for UVI
Behandling:
Antibiotikabehandling som ved UVI hos gravide
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 11. august 2022).
 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Sist faglig oppdatert: 22. desember 2022. www.helsedirektoratet.no  
 3. Helsedirektoratet. Asymptomatisk bakteriuri. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist faglig oppdatert: 20. desember 2022. www.helsedirektoratet.no  
 4. Widmer M, Lopez I, Gülmezoglu AM, Mignini L, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD000491. DOI: 10.1002/14651858.CD000491.pub3. DOI  
 5. Brigtsen AK, Øian P, Sanda B, Findal G, Rolfsen AL. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende.Veileder i fødselshjelp, 16. februar 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no  
 6. Moore A, Doull M, Grad R et al. Recommendations on screening for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. CMAJ 2018 July 9;190:E823-30. PMID: 29986858 PubMed  
 7. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Art. No.: CD000490. DOI: 10.1002/14651858.CD000490.pub4. The Cochrane Library  
 8. Guinto VT, De Guia B, Festin MR, Dowswell T. Different antibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007855. DOI: 10.1002/14651858.CD007855.pub2. The Cochrane Library  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus