Hopp til hovedinnhold

Diabetes i svangerskapet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diabetes i svangerskapet omfatter personer med kjent eller ny-diagnostisert type 1- eller type 2-diabetes, samt de som får påvist svangerskapsdiabetes. 
Forekomst:
Svangerskapsdiabetes, diabetes type 1 og type 2 forekom hos hhv 3,8 %, 0,43 % og 0,26 % av gravide i 2014. 
Symptomer:
Vanligvis symptomfri. Perinatal fosterdødelighet og risiko for misdannelser er økt
Funn:
Vanligvis gjøres ingen diabetesrelaterte kliniske funn ved svangerskapsdiabetes
Diagnostikk:
HbA1c hos risikogrupper ved første svangerskapskontroll. Peroral glukosebelastning i uke 24-28 for risikogrupper
Behandling:
Nøye kontroll og behandling av diabetes type 1 og 2. Svangerskapsdiabetes: Kostregulering, vektovervåkning, fysisk aktivitet. Ev. insulin eller metformin ved manglende måloppnåelse.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kerstin Berntorp, docent och överläkare, Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo