Hopp til hovedinnhold

Flerlingsvangerskap

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Svangerskap med to eller flere embryoer eller fostre
Forekomst:
I 2020 var 1,3% av alle fødsler i Norge tvillingfødsler
Symptomer:
Følelse hos mor av å være større enn ved tidligere svangerskap
Funn:
Uterus er større enn forventet, sterkere vektøkning, brattere stigning av SF-målene
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er ultralyd
Behandling:
Den gravide følges opp av spesialist i fødselshjelp. Uklart om forløsning bør skje før termin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

Risikofaktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Svangerskapskontroller

Andre undersøkelser hos spesialist

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløsning/fødsel

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelderveileder

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygdemedisin

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo