Hopp til hovedinnhold

Gruppe B streptokokker og graviditet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjoner med gruppe B streptokokker påvirker både mor og foster og kan resultere i livstruende infeksjoner hos nyfødte
Forekomst:
10-35% av gravide er bærere av GBS. Årlig insidens av tidlig infeksjon med GBS hos nyfødte er 0,3/1000
Symptomer:
Hos nyfødte utvikling av livstruende infeksjon - sepsis, lungebetennelse, meningitt
Funn:
Hos den gravide kan det oppstå asymptomatisk bakteriuri, cystitt, korioamnionitt, endometritt og intrauterin fosterdød
Diagnostikk:
Dyrkning fra aktuelt fokus ved infeksjonsmistanke. Gravide anbefales ikke screenet med vaginorektal prøve for GBS, men anbefales urindyrkning i første trimester mtp. asymptomatisk bakteriuri 
Behandling:
Antibiotikabehandling av kvinner i risikogruppen under fødsel, er vist å kunne forebygge invasiv sykdom i første leveuke for det nyfødte barnet
 • Brigtsen AK, Øian P, Sanda B et al. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende. Veileder i fødselshjelp 2020. Norsk gynekologisk forening 
 1. Smittevernveilederen. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.04.2019. fhi.no  
 2. Brigtsen AK, Øian P, Sanda B, Findal G, Rolfsen AL. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende.Veileder i fødselshjelp, 16. februar 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no  
 3. Puopolo KM, Madoff LC, Baker CJ. Group B streptococcal infection in pregnant women. UpToDate. Last updated Sep 24, 2019. www.uptodate.com  
 4. Krohn, MA, Hillier, SL, Baker, CJ. Maternal peripartum complications associated with vaginal group B streptococci colonization. J Infect Dis 1999; 179: 1410. PubMed  
 5. Schrag S, Gorwitz R, Fultz-Butts K, Schuchat A. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from CDC. Recomm Rep 2010; (RR10)59;1-32. www.cdc.gov  
 6. Valkenburg-van den Berg AW, Sprij AJ, Dekker FW, Dörr PJ, Kanhai HH. Association between colonization with Group B Streptococcus and preterm delivery: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2009; 88(9): 958-67. pmid:19657755 PubMed  
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 17.09.2020
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 9. Prevention of Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Newborns: ACOG Committee Opinion, Number 797. Obstet Gynecol. 2020 Feb;135(2):e51-e72. Erratum in: Obstet Gynecol. 2020 Apr;135(4):978-979. PMID: 31977795. PubMed  
 10. Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R, Roome A, Arnold KE, Craig AS, et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. N Engl J Med 2002; 347: 233-9. pmid: 12140298 PubMed  
 11. Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD007467. pmid: 24915629 PubMed  
 12. Bærheim A, Grude N. I: Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 01.12.2016.
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo