Hopp til hovedinnhold

Gruppe B streptokokker og graviditet

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjoner med gruppe B streptokokker påvirker både mor og foster og kan resultere i livstruende infeksjoner hos nyfødte
Forekomst:
10-35% av gravide er bærere av GBS. Årlig insidens av tidlig infeksjon med GBS hos nyfødte er 0,3/1000
Symptomer:
Hos nyfødte utvikling av livstruende infeksjon - sepsis, lungebetennelse, meningitt
Funn:
Hos den gravide kan det oppstå asymptomatisk bakteriuri, cystitt, korioamnionitt, endometritt og intrauterin fosterdød
Diagnostikk:
Dyrkning fra aktuelt fokus ved infeksjonsmistanke. Gravide anbefales ikke screenet med vaginorektal prøve for GBS, men anbefales urindyrkning i første trimester mtp. asymptomatisk bakteriuri 
Behandling:
Antibiotikabehandling av kvinner i risikogruppen under fødsel, er vist å kunne forebygge invasiv sykdom i første leveuke for det nyfødte barnet

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Screening

Sykehistorie og kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Tilleggsundersøkelser, spesialisthelsetjenesten

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo