Hopp til hovedinnhold

Prenatal stråleeksposisjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ioniserende stråling kan innebære en risiko for fosterskade. Det kan gjelde CT- eller røntgen-undersøkelser og gravide som eksponeres for stråling på arbeidsplass
Forekomst:
Kan forekomme tidlig i graviditeten når kvinnen ikke vet at hun er gravid. Størst risiko for fosterskade er i de første 15 uker av svangerskapet
Symptomer:
Bekymring og spørsmål kan oppstå på grunn av at svangerskapet ikke var erkjent på det tidspunkt kvinnen ble utsatt for stråling
Funn:
Ingen
Diagnostikk:
Ingen utover ev. hCG-test
Behandling:
Det er viktig at de faktiske risikoene ses i lys av den naturlige forekomsten av fosterskader og kreftutvikling, slik at risikoen blir satt i riktig perspektiv
  1. CDC. Centers for DIsease Control and Prevention. Radiation and Pregnancy: A Fact Sheet for Clinicians. Last reviewed April 4, 2018. emergency.cdc.gov  
  2. Wiliams PM, Fletcher S. Health effects of prenatal radiation exposure. Am Fam Physician 2010; 82: 488-93. American Family Physician  
  3. StrålevernInfo 15, 17. november 2005, Statens strålevern.
  4. Chen MM, Coakley FV, Kaimal A et. al.. Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation. Obstet Gynecol 2008; 112: 333-40. PubMed  
  5. Friberg EG, Widmark A, Olerud HM, et. al., Veileder om medisinskbruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning. Veileder til forskrift omstrålevern og bruk av stråling. Veileder nr. 5 Østerås: Statens strålevern, 2005, oppdatert versjon desember 2008
  6. Bentur Y, Horlatsch N, Koren G. Exposure to ionizing radiation during pregnancy: perception of teratogenic risk and outcome. Teratology 1991; 43: 109-12. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim