Hopp til hovedinnhold

Falske svangerskapsrier

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uregelmessige smertefrie kontraksjoner i uterus som ikke er forbundet med modning av cervix
Forekomst:
Forekommer hos de aller fleste
Symptomer:
Svangerskapsriene har mindre intensitet enn fødselsriene, er lengre og har uregelmessige intervall og varighet
Funn:
Cervix er fast og umoden. Mormunnen er lukket
Diagnostikk:
Gynekologisk undersøkelse for å vurdere åpning og modning av cervix
Behandling:
Ingen behandling er nødvendig
  1. Raines DA, Cooper DB. Braxton Hicks Contractions. 2023 Aug 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29262073.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL