Hopp til hovedinnhold

Svangerskapskvalme (emesis og hyperemesis gravidarum)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hyperemesis er vedvarende og betydelig kvalme, brekninger og oppkast som starter før 20. svangerskapsuke og fører til nedsatt allmenntilstand og metabolske forstyrrelser
Forekomst:
Angis å forekomme hos rundt 1-3% av alle gravide
Symptomer:
Kvalme, ofte ledsaget av oppkast og økt spyttsekresjon, gjerne gjennom hele døgnet
Funn:
Vekttap er vanlig, ev. dehydrering og elektrolyttforstyrrelser
Diagnostikk:
Kvalmeregistrering (SUKK-spørreskjema), vekt, Hb, EVF, elektrolytter, ketonuri i alvorlige tilfeller. Ev. TSH, FT4, leverfunksjonsprøver
Behandling:
Ved moderat svangerskapskvalme (SUKK-S skår 7-12) bør antiemetika tilbys. Ved alvorlige plager er det ofte behov for sykehusbehandling (rehydrering/ernæring)
 1. Trovik J, Nordeng H, Tellum JE, et al.. Emesis & Hyperemesis gravidarum. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. hentet 30. april 2021 www.legeforeningen.no  
 2. Niebyl JR. Clinical practice. Nausea and vomiting in pregnancy. N Engl J Med 2010; 363:1544-50 PMID: 20942670 PubMed  
 3. Vikanes ÅV, Grjibovski A, Vangen S, Magnus P. Variations in prevalence of hyperemesis gravidarum by country of birth: a study of 900,074 births in Norway, 1967-2005. Scand J Public Health 2008; 36:135-42. PMID: 18519277 PubMed  
 4. Vikanes AV, Støer NC, Magnus P, Grjibovski AM. Hyperemesis gravidarum and pregnancy outcomes in the Norwegian Mother and Child Cohort – a cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:169; PMID: 24004605 PubMed  
 5. Erdal H, Holst L, Heitmann K, Trovik J. Antiemetic treatment of hyperemesis gravidarum in 1,064 Norwegian women and the impact of European warning on metoclopramide: a retrospective cohort study 2002-2019. BMC Pregnancy Childbirth. 2022 Jun 2;22(1):464. PMID: 35655181 PubMed  
 6. Vikanes A, Skjaerven R, Grjibovski AM, Gunnes N, Vangen S, Magnus P. Recurrence of hyperemesis gravidarum across generations: population based cohort study. BMJ 2010; 340:c2050 PMID: 21030362 PubMed  
 7. Fejzi MS, Trovik J, Grooten IJ et al. Nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Nat Rev Dis Primers 2019; 5: 62. pmid:31515515 PubMed  
 8. Sandven I, Abdelnoor M, Nesheim BI, Melby KK. Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum: a systematic review and meta-analysis of case-control studies. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2009; 88): 1190-200. PMID: 19900137 PubMed  
 9. Tan PC, Zaidi SN, Azmi N, Omar SZ, Khong SY. Depression, anxiety, stress and hyperemesis gravidarum: temporal and case controlled correlates. PloS One 2014; 9(3):e92036. PMID: 24637791 PubMed  
 10. Magtira A, Schoenberg FP, MacGibbon K, Tabsh K, Fejzo MS. Psychiatric factors do not affect recurrence risk of hyperemesis gravidarum. The journal of obstetrics and gynaecology research. 2015; 41: 512-6. PMID: 25345812 PubMed  
 11. Fiaschi L, Nelson-Piercy C, Tata LJ. Hospital admission for hyperemesis gravidarum: a nationwide study of occurrence, reoccurrence and risk factors among 8.2 million pregnancies. Hum Reprod 2016; 31: 1675-84. pmid:27251205 PubMed  
 12. Birkeland E, Stokke G, Tangvik RJ, Torkildsen EA, Boateng J, Wollen AL, et al. Norwegian PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea) Identifies Patients with Hyperemesis Gravidarum and Poor Nutritional Intake: A Prospective Cohort Validation Study. PloS one. 2015;10: e0119962. PMID: 25830549 PubMed  
 13. Stokke G, Gjelsvik BL, Flaatten KT, Birkeland E, Flaatten H, Trovik J. Hyperemesis gravidarum, nutritional treatment by nasogastric tube feeding: a 10-year retrospective cohort study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2015; 94: 359-67. PMID: 25581215 PubMed  
 14. McParlin C, O'Donnell A, Robson SC, et al. Treatments for Hyperemesis Gravidarum and Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. JAMA. 2016 Oct 4;316(13):1392-1401. pmid: 27701665 PubMed  
 15. Boelig RC, Barton SJ, Saccone G, Kelly AJ, Edwards SJ, Berghella V. Interventions for treating hyperemesis gravidarum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010607 pmid: 27168518 PubMed  
 16. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4 DOI  
 17. Pasternak B, Svanström H, Mølgaard-Nielsen D, et al. Metoclopramide in pregnancy and risk of major congenital malformations and fetal death. JAMA 2013; 310: 1601-11. PMID: 24129464 PubMed  
 18. Statens Legemiddelverk. Metodevarsel LM663_2022. Kombinasjon av doksylamin og pyridoksin (Xonvea) for behandling av svangerskapskvalme og -oppkast hos kvinner som ikke responderer på konservativ behandling. Oppdatert versjon 10.08.2022 legemiddelverket.no  
 19. NICE. Doxylamine/pyridoxine (Xonvea) for treating nausea and vomiting of pregnancy. Publication date: June 2019. www.nice.org.uk  
 20. Kutcher JS, Engle A, Firth J, Lamm SH. Bendectin and birth defects. II: Ecological analyses. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2003 Feb;67(2):88-97. PMID: 12769504 PubMed  
 21. Koren G, Clark S, Hankins GD, et al. Effectiveness of delayed-release doxylamine and pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(6):571.e1-571.e5717. PMID: 20843504 PubMed  
 22. Statens Legemiddelverk. Nye anbefalinger ved bruk av metoklopramid (Afipran). Publisert 29. juli 2013 legemiddelverket.no  
 23. Abas MN, Tan PC, Azmi N, Omar SZ. Ondansetron compared with metoclopramide for hyperemesis gravidarum: a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology. 2014; 123:1272-9. PMID: 24807340 PubMed  
 24. Danielsson B, Wikner BN, Källén B. Use of ondansetron during pregnancy and congenital malformations in the infant. Reprod Toxicol 2014; 50: 134-7. PMID: 25450422 PubMed  
 25. Huybrechts KF, Hernández-Días S, Straub L, et al. Intravenous Ondansetron in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations. JAMA 2019. pmid: 31730152 PubMed  
 26. Dormuth CR, Winquist B, Fisher A et al.; Canadian Network for Observational Drug Effect Studies (CNODES) Investigators. Comparison of Pregnancy Outcomes of Patients Treated With Ondansetron vs Alternative Antiemetic Medications in a Multinational, Population-Based Cohort. JAMA Netw Open. 2021 Apr 1;4(4):e215329. PMID: 33890993. PubMed  
 27. Norheim AJ, Pedersen EJ, Fonnebo V, Berge L. Acupressure treatment of morning sickness in pregnancy. A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Scandinavian journal of primary health care. 2001; 19: 43-7. PMID: 11303547 PubMed  
 28. Haugen M, Vikanes A, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Grjibovski AM, Magnus P. Diet before pregnancy and the risk of hyperemesis gravidarum. The British journal of nutrition. 2011; 106: 596-602. PMID: 21554820 PubMed  
 29. Maltepe C, Koren G. Preemptive treatment of nausea and vomiting of pregnancy: results of a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology international. 2013; 2013: 809787. PMID: 23476657. PubMed  
 30. Chortatos A, Haugen M, Iversen P, Vikanes A, Magnus P, Veierod M. Nausea and vomiting in pregnancy: associations with maternal gestational diet and lifestyle factors in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BJOG 2013. PMID: 23962347 PubMed  
 31. Heitmann K, Nordeng H, Havnen GC, Solheimsnes A, Holst L. The burden of nausea and vomiting during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to become pregnant again – results from a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17: 75. pmid:28241811 PubMed  
 32. Meinich T, Trovik J. Early maternal weight gain as a risk factor for SGA in pregnancies with hyperemesis gravidarum: a 15-year hospital cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020 Apr 28;20(1):255. Erratum in: BMC Pregnancy Childbirth. 2020 May 29;20(1):332. PMID: 32345259 PubMed  
 33. Koren G, Madjunkova S, Maltepe C. The protective effects of nausea and vomiting of pregnancy against adverse fetal outcome - a systematic review. Reproductive toxicology. 2014; 47: 77-80. PMID: 24893173. PubMed  
 • Jone Trovik, professor ved klinisk institutt Universitetet i Bergen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL