Hopp til hovedinnhold

Svangerskapsomsorgen

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert 22.12.2022. Siden besøkt 17.04.2023. helsedirektoratet.no  
 2. Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister. Folkehelseinstituttet 2022. Siden besøkt 17.04.2023 statistikkbank.fhi.no  
 3. Nasjonal faglige retningslinje for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet 2017. Sist faglig oppdatert 10. januar 2022. helsedirektoratet.no  
 4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 5. Folkehelseinstituttet. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 18.04.2019. Siden besøkt 17.04.2023. www.fhi.no  
 6. Folkehelseinstituttet. Rubella (røde hunder). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 04.04.2019. Siden besøkt 17.04.2023. www.fhi.no  
 7. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 08.04.2022. Siden besøkt 17.04.2023 www.fhi.no  
 8. Folkehelseinstituttet. Toksoplasmose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.07.2019. Siden besøkt 17.04.2023 www.fhi.no  
 9. Folkehelseinsituttet. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.02.2019. Siden besøkt 17.04.2023 www.fhi.no  
 10. Norsk Gynekologisk Forening. Veileder i fødselshjelp. Oslo; 2020: siden besøkt 17.04.2023 www.legeforeningen.no  
 11. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helserisiko ved snusbruk. Oslo: FHI; 2019 www.fhi.no  
 12. Benhalima K, Minschart C, Ceulemans D et al. Screening and Management of Gestational Diabetes Mellitus after Bariatric Surgery. Nutrients. 2018 Oct 11;10(10):1479. PMID: 30314289 PubMed  
 13. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016. www.fhi.no  
 14. Drammen GF, Greve-Isdahl M, Sitras V et al. Koronavirus ved svangerskap og fødsel. Norsk Gynekologisk Forening. Oslo; 24.11.2020, siden besøkt 14.12.2020 www.legeforeningen.no  
 15. Vaksinasjonsveilederen. Koronavaksine. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 17.03.2023. Siden besøkt 17.04.2023 www.fhi.no  
 16. Sagedal LR, Overby NC, Bere E, et al. Lifestyle intervention to limit gestational weight gain: the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial. BJOG 2016. PMID: 26768233 PubMed  
 17. Rasmussen KM, Abrams B, Bodnar LM. Weight gain during pregnancy: Reexamining the guidelines. Institute of Medicine of the national academies. 2009. PMID: 20669500 PubMed  
 18. Nasjonalt råd for ernæring. Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. Oslo: Nasjonalt råd for ernæring; 2016. IS-0591 helsedirektoratet.no  
 19. Kjeldstadli K, Westergren T. Boswellia serrata – interaksjoner og bruk ved graviditet. Relis, publisert 05.02.16 relis.no  
 20. McCovan LME, Dekker GA, Chan E, et al. Spontaneous pretem birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study. BMJ 2009; 338: b1081. pmid: 19325177 PubMed  
 21. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub4. The Cochrane Library  
 22. RELIS. Valg av antacida hos gravid. RELIS database 2018; spm.nr. 9414, RELIS Sør-Øst
 23. Thangaratinam S, Rogozińska E, Jolly K, et al. Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ 2012; 344: e2088. PMID: 22596383 PubMed  
 24. Rungsiprakarn P, Laopaiboon M, Sangkomkamhang US, Lumbiganon P, Pratt JJ. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011448. DOI: 10.1002/14651858.CD011448.pub2. DOI  
 25. Gutke A, Betten C, Degerskär K, et al. Treatments for pregnancy-related lumbopelvic pain: a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:1156-67. doi: 10.1111/aogs.12681 DOI  
 26. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000066. DOI: 10.1002/14651858.CD000066.pub2. The Cochrane Library  
 27. Zhou K, West HM, Zhang J, et al. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010655. DOI: 10.1002/14651858.CD010655.pub2. DOI  
 28. Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, Musini VM, Khan KM. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD009402. DOI: 10.1002/14651858.CD009402.pub2. The Cochrane Library  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennpraksis, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok og allmennlege