Hopp til hovedinnhold

Hørselstap, kronisk, veiviser

Kronisk hørselstap er ofte et aldersrelatert problem, men det kan også i noen tilfeller skyldes kronisk betennelse. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til kronisk hørselstap, og om når du bør ta kontakt med lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/barn/horselstap-veiviser/ 

Hva er hørseltap?

Om øret

Definisjon

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til mekanisk hørselstap som kan kreve behandling

Vanlige årsaker til nevrogent hørselstap som kan kreve behandling

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus