Hopp til hovedinnhold

Bulløs myringitt

Bulløs myringitt er en betennelse med blemmedannelse på trommehinnen. Oftest er dette en følge av akutt mellomørebetennelse, men kan også forekomme isolert.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/mellomore/bullos-myringitt/ 

Hva er bulløs myringitt?

Forløpet

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Myringitt, bulløs. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kasinathan S, Kondamudi NP. Bullous Myringitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; February 20, 2022. PMID: 31971705 PubMed 
  2. Kotikoski MJ, Palmu AAI, Puhakka HJ. The symptoms and clinical course of acute bullous myringitis in children less than two years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003. pmid:12623153 PubMed 
  3. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, Joffe MD, Miller DT, Rosenfeld RM, Sevilla XD, Schwartz RH, Thomas PA, Tunkel DE. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99. PubMed 
  4. Devaraja K. Myringitis: An update. J Otol. 2019 Mar;14(1):26-29. PMID: 30936899 PubMed 
  5. Wald ER. Acute otitis media in children: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, last updated Jun Aug 05, 2020. UpToDate 
  6. Limb CJ, Lustig LR, Durand ML. Acute otitis media in adults. UpToDate, last updated Dec 07, 2018. www.uptodate.com